Statistiek

Arbeidsongevallen in de sector van de garages en carrosseriebedrijven

Wat zijn de vaakst voorkomende arbeidsongevallen in de sector van de garages en carrosseriebedrijven? Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft daarover statistieken voorgesteld. 

Arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid in de statistieken

Als er over statistieken van arbeidsongevallen wordt gesproken, trekken vaak de arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid de aandacht. En op basis van de statistische gegevens wordt ook vaak gezegd dat deze arbeidsongevallen een sterk stijgende trend vertonen. Dat is echter een conclusie die niet zomaar mag worden getrokken. Want tussen de eerste inschatting van de ongeschiktheid en de uiteindelijke bekrachtiging, zit soms heel wat tijd. 

Ongevallen met heftrucks

Ongevallen met heftrucks. Wie de zoekterm op Youtube intikt krijgt alvast een massa beelden te zien van voorvallen die weinig aan de verbeelding over laten. Kantelende heftrucks, vallende lading, botsingen, ... de amateur-camera's leggen genadeloos deze situaties vast. De beelden tonen bovendien aan dat ongevallen met heftrucks niet alleen spectaculair maar jammer genoeg een dagelijkse realiteit zijn. Daarbij rijzen verschillende vragen: welke ongevallen doen zich voor? En wat zijn de meest voorkomende oorzaken?

Arbeidsongevallen met werkkooien: zeldzaam, maar ernstig

Het Fonds voor arbeidsongevallen gaf cijfers vrij over de ongevallen met arbeidsmiddelen bestemd voor het heffen van personen. Er werd specifiek aandacht besteed aan de ongevallen met werkkooien. Dit type ongeval is relatief zeldzaam maar de gevolgen ervan zijn meestal ernstig.

Toename aanvragen vergoedingen voor MSA en gehoorproblemen in 2011

Het Fonds voor de beroepsziekten heeft zijn jaarverslag 2011 gepubliceerd. Opvallend is dat het aantal aanvragen voor vergoedingen blijft stijgen en dat musculoskeletale aandoeningen en gehoorproblemen toenemen.

Aantal arbeidsongevallen neemt verder af

In 2011 is het aantal arbeidsongevallen in de privésector opnieuw gedaald. Dat blijkt uit de statistieken die het Fonds voor arbeidsongevallen publiceerde. De daling is des te opmerkelijker aangezien er in 2011 meer uren gepresteerd werden dan in 2010.

Alcohol en drugs op de Belgische werkvloer

De Europese stichting ter verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft een stand van zaken op gemaakt van het alcohol- en druggebruik op de werk in de EU. Hoe verhoudt België zich tot de rest van de Europese Unie?

Arbeidsongevallen: definitieve statistieken opmaken vergt tijd

Jaarlijks publiceert het Fonds voor Arbeidsongevallen statistieken over arbeidsongevallen met de gegevens van het voorgaande jaar. Maar, arbeidsongevallen zijn niet meteen volledig afgehandeld en daardoor kunnen arbeidsongevallencijfers na enkele jaren pas definitief gekend zijn. 

Mentale gezondheidsproblemen proactiever aanpakken

“België heeft een veelbelovende institutionele structuur om geestelijke gezondheidsproblemen op het werk aan te pakken, maar het huidige beleid is te passief en reactief. Werkgevers, arbeidsgeneesheren en de andere betrokken partijen moeten beter samenwerken en proactiever te werk gaan om deze problematiek het hoofd te bieden”. Dat is de conclusie van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat eind januari 2013 werd voorgesteld.

Frankrijk: Analyse van de arbeidsongevallen volgens geslacht

Het Franse agentschap voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail, ANACT) heeft de Franse arbeidsongevallencijfers voor de periode 2000-2010 geanalyseerd op basis van het geslacht van de werknemers. Het ANACT kwam tot enkele interessante vaststellingen en hypotheses over de gezondheid van mannen en vrouwen op het werk.