Statistiek

Sterke daling in de frequentie van ziekteverzuim in 2014

Ieder jaar maakt Securex een barometer van het ziekteverzuim op. Het goede nieuws is dat het aantal ziektemeldingen per werknemer in 2014 het laagste niveau in 8 jaar bereikte. Het slechte nieuws is dat het langdurig verzuim blijft toenemen.


 

Sterfte door kanker en hart- en vaataandoeningen over 10 jaar gedaald

Er sterven steeds minder mensen aan kanker en hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit de nieuwe sterftecijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Sterfte door zelfdoding, borst- en longkanker blijven de belangrijkste doodsoorzaken voor wie sterft voor z’n 65ste.

Aantal gewerkte uren: statistieken 2013 van de OESO

De arbeidsongevallenstatistieken houden rekening met het aantal werkuren (en dus de blootstellingsduur). Waar bevindt België zich ten opzichte van de rest van de wereld in de statistieken over het gemiddeld aantal gewerkte uren?

Naakte cijfers: Ongevallen met heftrucks

In 2013 gebeurden er 11.569 ongevallen met ‘systemen voor gesloten of open transport en opslag’. Heftrucks maken deel uit van deze categorie.. Acht van deze ongevallen kenden een dodelijke afloop. Dat is goed voor 11% van alle dodelijke ongevallen.

Arbeidsongevallen: statistische sectorfiches 2012

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn statistische sectorfiches over de arbeidsongevallen van 2012 gepubliceerd. De fiches geven een idee van de omvang en de evolutie van het risico op arbeidsongevallen en van de aard en de oorzaken van de ernstige ongevallen in 29 grote activiteitssectoren.

Naakte cijfers: Arbeidswegongevallen

De gevolgen van een arbeidswegongeval zijn doorgaans ernstiger dan bij ongevallen die op de arbeidsplaats gebeuren. Een reden te meer om ook in veilig woon-werkverkeer te investeren. Enkele sprekende cijfers.

Kerncijfers beroepsziekten in Nederland

In Nederland is het rapport 'Kerncijfers beroepziekten 2013' voorgesteld. Het lijvige dossier geeft een overzicht van de beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland in 2012. Ook worden bij verschillende aandoeningen interessante analyses en opmerkingen gemaakt.

Langdurig ziekteverzuim blijft stijgen

Uit cijfers van HR-dienstverlener Securex blijkt dat het langdurig absenteïsme in België blijft stijgen. Securex concludeert dat op basis van een onderzoek bij 23.253 werkgevers en 208.048 medewerkers uit de privésector.

Daling van het aantal arbeidsongevallen met 7,7% in 2012

Het Fonds voor Arbeidsongevallen publiceerde de statistieken van arbeidsongevallen 2012. Daaruit blijkt dat er in de privésector 7,7% minder arbeidsongevallen gebeurden dan in 2011.

 

Beroepsziekten 2012: aantal MSA blijft stijgen

Het Fonds voor de beroepsziekten heeft de eerste statistieken van het jaar 2012 bekendgemaakt. We overlopen de opvallendste tendensen.