Norm

Zijn technische normen in de wetgeving afdwingbaar?

De laatste jaren verwijst de Belgische reglementering steeds vaker naar technische normen. Maar wat is de juridische waarde hiervan? Kan een onderneming veroordeeld worden wanneer een NBN-norm niet helemaal nageleefd wordt? De FOD Economie levert in een recente brochure enkele interessante standpunten.

Brandwerende deuren: normen en plaatsing

Brandwerende deuren zijn een absolute noodzaak voor een veilige evacuatie van een brandend gebouw. In het kader van de bouwproductenverordening zijn een aantal normen opgelegd om de brandweerstand van deze deuren te verzekeren. Daarnaast is een correcte plaatsing van deze deuren nodig om geen afbreuk te doen aan de brandweerstand.

Herziening norm ISO 31000 voor risicomanagement

De norm ISO 31000 bevat principes en algemene richtlijnen om organisaties te helpen de risico’s te beheren en goede resultaten te behalen in een onzeker klimaat. De norm wordt momenteel herzien met de bedoeling het risicomanagement te vereenvoudigen. Welke veranderingen staan op stapel?

ISO: een beter ontworpen werkomgeving voor een betere mentale gezondheid

Mentale problemen en stressklachten vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid. Wereldgezondheidsdag, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, stond dit jaar in het teken van depressie, een van de thema’s van het actieplan voor geestelijke gezondheid 2013-2020.

 

Norm afschermingen voor machines

Het KB Machines (machinerichtlijn) legt preventiemaatregelen op om het risico door aanraking met bewegende delen zoveel mogelijk te vermijden of te beperken. Het voorzien van afschermingen op de machine is een belangrijke maatregel. De norm EN ISO 14120 over vaste en beweegbare afschermingen vervangt sinds mei 2016 de norm EN 953 over hetzelfde onderwerp. De norm bevat eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen. De norm is bedoeld voor fabrikanten van machines maar is ook relevant voor gebruikers.

 

Normen en waarden: de kostprijs van normen onder vuur

Naar aanleiding van een parlementaire vraag heeft minister van werk Kris Peeters toelichting gegeven bij de factoren die de kostprijs van normen bepalen. 

ISO verkeersveiligheid

H.Essers heeft als eerste logistiek bedrijf een ISO 39001-certificaat Verkeersveiligheid behaald. De logistieke dienstverlener zet vooral in op training en evaluatie van de chauffeurs. Een aanpak die loont, zo blijkt uit de ongevallencijfers en het ISO-certificaat.

EN ISO 14119 vervangt oude norm EN1088 voor blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen

De norm ISO 14119:2013 voor blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen vervangt de oude EN 1088. De norm ISO 14119 besteedt veel aandacht aan (het bemoeilijken van) het omzeilen van blokkeerinrichtingen en laat nieuwe technologieën toe. Een woordje uitleg. 

Ontwerpproces ISO 45001

Het ontwerp van de norm ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements, die in 2016 gepubliceerd zou moeten worden, gaat gestaag verder. 

Commentaar: Aangemelde instanties: wat doen ze en wat is hun meerwaarde?

Onlangs kwamen de zogenaamde 'aangemelde instanties' onder vuur te liggen nadat Nederlandse journalisten erin slaagden om een mandarijnen netje te laten erkennen als medisch implantaat. Waarvoor staan deze instanties en wanneer moet je er een beroep op doen?

 

Gebaseerd op een artikel van Tania Pauwels, attaché bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.