Commentaar-wet

Eigen schuld dikke bult

Een vertroebelde arbeidsrelatie kan leiden tot vreemde gedachten. Frustraties, stress, onzekerheid, malversaties,… ze vormen soms de voedingsbodem voor minder fraaie gedachten bij werknemers. Wanneer dit beperkt blijft tot negatieve gedachten over de werkgever, is er geen probleem. De toestand wordt evenwel link wanneer de negatieve gevoelens ook effectief in daden worden omgezet. Wie doelbewust acties onderneemt om de werkgever te schaden, neemt echter een serieus risico. 

 

Gebaseerd op een artikel van Joris De Wortelaer, advocaat aan de balie te Leuven en assistent aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

 

Rookkamers

De rookwet van 2009 gaat over rond tabaksgebruik in het openbaar en op het werk. De wet voorziet dat een rookkamer mag ingericht worden. Voor de publieke ruimten zijn hierover afzonderlijke bepalingen in een KB maar hoe zit het met rookkamers op het werk?

Welzijn in het arbeidsreglement

Welke bepalingen in verband met veiligheid en welzijn op het werk die moeten of kunnen opgenomen worden in het arbeidsreglement?

Uitzondering op het rookverbod verdwijnt vanaf 1 juli 2011

De uitzondering op het algemeen rookverbod in openbare plaatsen en op de werkplaatsen wordt eindelijk vroeger opgeheven dan voorzien. Vanaf 1 juli 2011 is het ook verboden te roken in de cafés. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist in een arrest van 15 maart 2011.

Uitzonderingen op registratieplicht REACH: pesticiden en biociden

Op basis van artikel 5 van de REACH-verordening mogen stoffen en stoffen in preparaten of in voorwerpen slechts in de Europese Gemeenschap in de handel worden gebracht wanneer ze geregistreerd zijn bij ECHA. Maar sommige stoffen ontsnappen aan deze registratieverplichting.

CLP in de kijker: de veiligheidsinformatiebladen aangepast aan CLP

De regels rond de veiligheidsinformatiebladen zijn vastgelegd in de REACH-verordening (1907/2006). Deze verordening verscheen eerder dan de CLP-verordening, met als gevolg dat de regels voor de veiligheidsinformatiebladen ook moesten aangepast worden aan CLP. Dit aspect wordt geregeld door verordening 453/2010 van 20 mei 2010 (PB van 31 mei 2010).

Huishoudelijk reglement

Het comité voor preventie en bescherming op het werk (Comité PBW) moet eenmaal per maand samenkomen. De wetgeving bepaalt echter niet op welke manier die vergaderingen moeten verlopen. Het Comité is bij wet wel verplicht om een huishoudelijk reglement op te stellen op de eerste installatievergadering . En dit huishoudelijk reglement is een ideaal instrument om alle praktische regelingen vast te leggen. 

Toepassing van de lawaaiwetgeving

In mei 2005 controleerden inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk aan de hand van een checklist de toepassing van de lawaaiwetgeving in 136 Belgische bedrijven. 

Leerlingen-stagiairs, arbeidsongevallen en blootstellingsuren

Stel: u stelt een leerling-stagiair tewerk. Als hij een arbeidsongeval heeft, is het dan de arbeidsongevallenverzekeraar of de schoolverzekering die tussenkomt? En moeten de blootstellingsuren van die leerling-stagiair meegenomen worden in de berekening van de ernst- en frequentiegraden? Een toelichting.