Geweld

Tools voor het analyseren van ongewenst gedrag op het werk

Het departement psychologie van de KU Leuven ontwikkelde twee risicoanalyse tools voor ongewenst gedrag op het werk: RATOG en RATOG-KMO. Het gebruik van de tools legt bepaalde factoren in uw organisatie bloot die de kans op pesten vergroten. Een woordje uitleg.

Agressie zwaarder bestraft

Stakingen van het personeel van het openbaar vervoer na alweer een geval van agressie tegen een collega zijn de laatste tijd schering en inslag. Ze zijn overigens niet de enigen: ook het personeel in het onderwijs, de zorgsector en de hulpdiensten is regelmatig het slachtoffer van geweld. Het van kracht worden, op 22 februari 2007, van de wet van 20 december 2006 tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieën van personen valt dus op het juiste moment.

Hoezo, pesten?

De directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVA, directie van de FOD WASO) verrichtte onderzoek naar de prevalentie van pesten en naar het profiel van de risicogroep. De resultaten werden voorgesteld op een colloquium van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op 29 september 2005. De krachtlijnen.