Geweld

Terrorisme en de Belgische wetgeving

Bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek kwamen niet alleen toeristen om het leven, maar ook werknemers en mensen die onderweg waren naar het werk. Valt terrorisme onder de arbeidsongevallenwetgeving? En welke regels bestaan er nog? 

Verplichte test bij misdrijven met risico op besmetting

Recent werd een nieuwe procedure toegevoegd aan het Wetboek van Strafvordering. Daardoor kan de procureur des Konings verdachten en derden verplichten om zich te laten testen op ernstige besmettelijke ziekten (HIV, hepatitis B en C,…). Op die manier hoopt men sneller een zicht te krijgen op een eventuele besmetting van de slachtoffers.

Eén werknemer op zeven slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Recent publiceerde de Stichting Innovatie & Arbeid de resultaten van een studie naar de risico’s en het welzijn van de werknemers op het werk. Een van de meest opmerkelijke vaststellingen is het feit dat in Vlaanderen maar liefst één werknemer op zeven het afgelopen jaar geconfronteerd werd met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag. 

Geweld op het werk: een toenemend fenomeen

Agressie is een fenomeen dat steeds meer voorkomt op de werkvloer. In een recente enquête gaf 16% van de werknemers aan dat ze tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de bevraging agressief benaderd werden op het werk. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover het jaar voordien (toen 7%).

Goed onthaal essentieel om agressiviteit te voorkomen

Gemeentebeambten die in contact komen met het publiek kunnen blootgesteld worden aan onbeleefd of zelfs agressief gedrag. De Brusselse gemeente Sint-Gillis wilde het risico op zulk grensoverschrijdend gedrag verkleinen. Prevent hielp het gemeentebestuur een oplossing te zoeken die verder gaat dan een herinrichting van de ontvangstruimten.

Grensoverschrijdend gedrag en agressie: welke risicofactoren?

Er bestaan heel wat vormen van agressie, alsook factoren die extern agressief gedrag in de hand werken. Geweld is een complex fenomeen dat het resultaat is van een combinatie van factoren die, afhankelijk van de situatie, een belangrijke of minder belangrijke rol spelen.

Agressie op het werk in opmars?

HR-dienstverlener Securex publiceerde recent de resultaten van een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Uit de cijfers van Securex blijkt dat vooral het gebruik van geweld op het werk in de lift zit.

België koploper op het vlak van pesten op het werk

De European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) heeft een rapport gepubliceerd over geweld op het werk. Daaruit blijkt dat werknemers uit de Benelux-landen en Frankrijk een veel groter risico lopen om geconfronteerd te worden met ongewenste gedragingen op het werk dan de werknemers uit het zuiden van Europa.

Arbeidsongevallenwet aangepast

Op 27 januari 2014 verscheen de wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving. Deze wet past onder andere de arbeidsongevallenwet aan.

Geweld in ziekenhuizen

Geweld is een wijdverbreid fenomeen in de zorgsector. Cijfers zoals het rapport van het Franse observatorium voor geweld in de gezondheidssector (Observatoire National français des Violences en milieu de Santé - ONVS) tonen dit duidelijk aan. Preventiestrategieën zijn vereist om de problematiek te beheersen. UZ Brussel heeft een strategische aanpak uitgewerkt.