Catastrofe

Samenwerkingsakkoord preventie van zware ongevallen gepubliceerd

Op 1 juni 2015 trad de Seveso III-richtlijn in werking. Die richtlijn was echter nog niet omgezet in Belgisch recht. Daartoe is nu een eerste stap gezet met de publicatie van het Samenwerkingsakoord tussen de federale staat en de gewesten. Nu moeten de afzonderlijke partijen nog met het akkoord instemmen, vooraleer het Samenwerkingsakkoord ook effectief inwerking kan treden. 

Hoe reageren bij Seveso-alarm?

Indien er een incident is in een Seveso-bedrijf, gelden er speciale noodmaatregelen.

Rampenoefening bij KRONOS: leerrijk voor alle partijen

Alle Belgische Sevesobedrijven houden regelmatig rampenoefeningen. Meestal wordt bij zo’n oefening een grootschalig incident gesimuleerd. De hulpdiensten rukken uit en handelen daarbij op dezelfde manier als ze zouden doen bij een echte ramp. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur wil deze rampenoefeningen echter efficiënter laten verlopen en de kostprijs ervan drukken. Dat doet ze door zogenaamde ‘Key Exercises’ te organiseren waarin vooral gefocust wordt op de sleutelmomenten van de interventies. Recent vond zo’n Kex of Key Exercise plaats bij KRONOS in de Gentse kanaalzone.
 

“Upgrade” verwacht voor SEVESO-richtlijn

De nu bijna dertig jaar oude Europese Seveso-richtlijn werd al meermaals gewijzigd. En dit proces gaat nog door, want binnen enkele maanden zal er een nieuwe tekst verschijnen over het aangepaste EU-beleid voor de preventie van zware industriële risico’s. Daarbij zullen veel meer inrichtingen toetreden tot de kring van de zogenoemde Seveso-bedrijven.

De procesindustrie doorgelicht

Naar aanleiding van een reeks zwaardere incidenten in de procesindustrie in 2002-2003 gaf het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werk opdracht om onderzoek te doen naar de evolutie van de veiligheid in de procesindustrie. Dominante trends en een aantal aandachtspunten werden in kaart gebracht. Een overzicht.