Biologisch risico

Bacteriële en enzymatische ontvetters en reinigingsmiddelen: wat zijn de risico's?

Preparaten op basis van bacteriën en enzymen kunnen beschouwd worden als vervanging van traditionele ontvetters en reinigingsmiddelen op basis van solventen of oppervlakteactieve stoffen. Dat blijkt uit een Canadees rapport van juli 2014 dat een synthese maakt van de beschikbare kennis over de risico’s verbonden aan bacteriële en enzymatische ontvetters.

Schurft is nog niet verdwenen

Schurft is al bekend sinds de oudheid. Na de Tweede Wereldoorlog was de ziekte zo goed als verdwenen, maar de laatste jaren duikt ze af en toe opnieuw op. Opstoten van schurft worden regelmatig gemeld in verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, scholen en gevangenissen. Onder bepaalde voorwaarden kan de ziekte ook als beroepsziekte worden erkend.

Biologische agentia met preventie bestrijden

Bacteriën, schimmels, virussen en parasieten zijn overal aanwezig in onze leefomgeving. Soms kan blootstelling aan deze biologische agentia tot gezondheidsklachten leiden. Bij bepaalde groepen werknemers is blootstelling een reëel risico. De Nederlandse Gezondheidsraad ging na in hoeverre het mogelijk is een veilige norm vast te stellen voor verschillende soorten biologische agentia.

Sectoraal onderzoek naar de blootstelling van Franse werknemers aan chemische en biologische risico’s

Volgens het laatste Sumer-onderzoek (“Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels” - medisch toezicht op de blootstelling aan beroepsrisico’s), wordt één op drie Franse werknemers blootgesteld aan ten minste één chemisch product bij de uitoefening van de beroepsactiviteit. De bouwsector, de openbare ziekenhuizen, de industrie en de landbouw zijn de sectoren met de grootste blootstelling.

Preventie van verwondingen door een scherp medisch instrument in de gezondheidssector

Ziekenhuis- en gezondheidswerkers (verpleegkundigen, artsen,…) lopen het risico geïnfecteerd te raken als gevolg van verwondingen door naalden of andere scherpe medische instrumenten (scalpel, hechtapparatuur,…). Hierdoor kunnen ze besmet raken met ziekteverwekkers die door het bloed overgedragen worden (hepatitis B en C, HIV,…). Om hen te beschermen tegen prikongevallen, werd het KB Biologische agentia bijgewerkt en uitgebreid met een nieuwe afdeling in verband met de preventie van prikongevallen.

Prikongevallen: nog steeds brandend actueel

Prikongevallen met scherpe voorwerpen zoals naalden vormen een van de grootste risico's voor werknemers in de gezondheidszorg. In Europa werken ongeveer 3,5 miljoen mensen in deze sector. Volgens schattingen vinden er ieder jaar meer dan 1 miljoen prikongevallen plaats. Een goede reden dus om regelmatig stil te staan bij dit type ongevallen.

Welzijn op het werk in de schoonmaaksector

De schoonmaaksector is een sector in opmars. Steeds meer bedrijven besteden het schoonmaakwerk uit aan gespecialiseerde bedrijven. Ondanks de groei, wordt de sector echter nog steeds gedomineerd door kleine bedrijfjes met minder dan 10 werknemers. Een studie van het Europees Agentschap neemt hun arbeidsomstandigheden onder de loep. Conclusie: er is nog veel werk aan de winkel.

Instructiefiche - Inzamelen van afval dat prikt of snijdt

Letsels als gevolg van het gebruik van naalden of scherpe voorwerpen komen vaak voor in de sector van de gezondheidszorg en bij de inzameling van huishoudelijk afval. Deze ongevallen doen zich voor in ziekenhuizen en rusthuizen, maar ook thuis. Deze instructiefiche geeft enkele tips om uw afval veilig in te zamelen.

Europees kaderakkoord rond prikongevallen

Op 17 juli 2009 werd in Brussel een belangrijk kaderakkoord ondertekend over de preventie van ongevallen veroorzaakt door scherpe voorwerpen en prikongevallen in het bijzonder in de sector van de gezondheidszorg. Een woordje uitleg.

Nationale studie van de niet-rapportering van accidentele bloedcontacten in de Belgische ziekenhuizen

In mei 2003 startte het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) een programma voor de nationale surveillance van accidentele bloedcontacten (ABC). Vier jaar later begon het WIV met een studie van de niet-rapportering in de ziekenhuizen die hadden deelgenomen aan de nationale surveillance van ABC. Er zijn veel prik- en spatongevallen in de ziekenhuizen, maar ze worden zelden gerapporteerd. Hoe komt dit? Het WIV probeerde hierop een antwoord te vinden via een vragenlijst.