Stressfactor

PTSS ingrijpend, hardnekkig maar behandelbaar

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een ziektebeeld dat kan optreden wanneer iemand slachtoffer of getuige is van traumatiserende gebeurtenissen. De feiten roepen een reactie op van intense angst, hulpeloosheid of afschuw.

Belgische werknemers en werkgevers lijden onder stress

64% van de Belgische werknemers lijdt aan stress. Dat is een stijging met liefst 18% tegenover 2010. Dat blijkt uit een bevraging van Securex bij 1.318 respondenten. Ook de werkgevers betalen hiervoor de tol. Zo zouden spanningsklachten veroorzaakt door stress de werkgever jaarlijks 3.750 euro per werknemer kosten.

Actieplan voor burnout en andere psychosociale aandoeningen

Burnout lijkt alomtegenwoordig op de werkvloer. In de media verschijnen berichten over gepassioneerde werknemers die zelfmoord (proberen te) plegen. Ook mediafiguren als Erika Van Tielen mengde zich in het debat uit bezorgdheid om de heersende burnout-boom (zie kader). Wat is burnout precies en hoe kan een werkgever voorkomen dat werknemers (tijdelijk) uitvallen door deze psychosociale aandoening?

Een op drie Belgen ervaart woon-werkverkeer als belastend

Wie het woon-werkverkeer als belastend ervaart, heeft meer stress op het werk en voelt zich meer uitgeput aan het einde van de werkdag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Securex.

Onderzoek naar burnout bij de Belgische beroepsbevolking

De wetenschappelijke literatuur bevestigt dat burnout voorkomt in heel uiteenlopende sectoren, beroepen en bedrijven. Er heeft echter nog geen enkele studie de frequentie van burnout bij de Belgische beroepsbevolking onderzocht. Het onderzoek dat hier wordt voorgesteld had als doel een overzicht te geven van de wetenschappelijk literatuur en de omvang te meten van het fenomeen in België.

Psychosociale risico’s en arbeidsongevallen

De arbeidsongevallenanalyse zou ook moeten peilen naar de psychosociale oorzaken die mogelijk een rol gespeeld hebben in het arbeidsongeval. Dat besluiten de onderzoekers die in opdracht van Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) een studie
deden naar het verband tussen psychosociale aspecten op het werk en (ernstige) arbeidsongevallen in België.

Smartphones op het werk: een gesel of een zegen?

Technologie is een deel van ons dagelijkse leven. De toepassingsmogelijkheden van de informatica lijken onuitputtelijk. In de snel evoluerende wereld van informatietechnologie is de jongste jaren een opvallende groei van smartphones waarneembaar, ook als arbeidsmiddel. Studenten van de postacademische opleiding Preventieadviseur veiligheid niveau 1 aan de Antwerp Management School deden een onderzoek naar de effecten van smartphones op het welzijn van de gebruikers.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Rik Op de Beeck van Prevent, promotor van  een projectwerk uitgevoerd door Marc Hoppenbrouwers, Peter Mertens, Erik Mondelaers en Frank Weckx
 

Contactcenters uitgelicht

Contactcentermedewerkers hebben meer stress en voelen zich minder gemotiveerd dan de gemiddelde werknemer. Dat blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel en de Université de Liège in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Een aantal aanbevelingen moeten het debat rond het welzijn in de contactcenters  of callcenters op gang brengen.

Met medewerking van Prof. Dr. Roland Pepermans, Work & Organizational Psychology, Vrije Universiteit Brussel
 

Beleid rond psychosociale risico’s: succesfactoren en hindernissen

74% van de Europese bedrijven heeft nog geen procedures voor het omgaan met werkgerelateerde stress en andere psychosociale risico’s. Nochtans worden steeds meer Europese werknemers geconfronteerd met stress, pesterijen en geweld op het werk. Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) liet onderzoeken wat de redenen zijn waarom slechts zo weinig organisaties een doorgedreven beleid rond psychosociale risico’s voeren.

Is de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bedrijfsleiders zorgwekkend?

Een bedrijf leiden vereist niet alleen een financiële maar ook een persoonlijke investering. De bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) gaan, mede als gevolg van de crisis, vaak gebukt onder een zware werklast. De werkgeversorganisaties stellen vast dat een burn-out bij een aantal onder hen tot een stopzetting van de activiteiten kan leiden. De Union des Classes Moyennes (UCM) en de Chambre de la Construction verdiepten zich in dit verschijnsel. De Universiteit van Luik (ULg), in samenwerking met het SMIL-Fonds, onderzocht  de gezondheidstoestand van de bedrijfsleiders reikte oplossingen aan.