Stressfactor

Noodoproepcentrales: Preventie van MSA door emotionele ondersteuning

Een ergonomische studie, uitgevoerd in Canada onder operatoren van de 911-noodoproepcentrales, toont aan dat ergonomische bureaus niet volstaan om musculoskeletale aandoeningen (MSA) te voorkomen. Door de psychosociale belasting, zoals een verhoging van de werklast of complexiteit van de oproepen, hebben de operatoren immers meer last van MSA. Bij de preventie moet ook aandacht uitgaan naar de cognitieve en emotionele ondersteuning van de operatoren, aldus de onderzoekers van het IRSST. 

Gezonde medewerkers, minder stress

Siemens België won in maart 2015 de Healthy Workplaces Good Practice Award voor haar beleid rond psychosociaal welzijn. “Met ons Fit@Work-programma streven we naar gezondere medewerkers. We geloven dat een goede mentale en fysieke gezondheid stress, ziekteverzuim en burn-outs kan voorkomen.”

Mentale gezondheid op het werk en werkhervatting

De terugkeer van een werknemer die een tijd afwezig was door werkgerelateerde mentale gezondheidsproblemen, kan een aanleiding vormen om acties op te zetten gericht op het voorkomen van psychosociale risico's. Een casestudy van het Canadese instituut IRSST toont aan dat een coherent werkhervattingsbeleid gunstig is voor zowel preventie bij het voltallige personeel als voor de individuele begeleiding van de betrokken werknemers.

‘Workaholism’ gedefinieerd

Werkverslaving of ‘workaholism’ is een gedragsverslaving. Personen die daaraan lijden, hebben een zodanig grote drang om te werken dat ze hun gezondheid op het spel dreigen te zetten. De risicofactoren zijn hoofdzakelijk van individuele aard (persoonlijkheid), maar ook bepaalde aspecten van de werkorganisatie kunnen deze verslaving in de hand werken.

Aandachtspunten voor burn-out in België

Securex voerde een onderzoek naar burn-out bij een representatief staal van 1.318 werknemers en 544 HR-managers volgens een realistische verdeling tussen de private en publieke sector in België. Dit onderzoek wil op de eerste plaats nagaan hoeveel werknemers een risico lopen en in welke mate bedrijven zich zorgen moeten maken over burn-out.

Goede praktijken voor beter beleid psychosociaal welzijn op het werk

Een multidisciplinaire aanpak op organisatorisch en individueel niveau, dat blijkt het beste recept voor een werkomgeving met een positief psychosociaal klimaat. Zowel uit een rapport van het EU-OSHA en Eurofound, als uit de Belgische initiatieven die gelauwerde werden door de FOD WASO komt naar voren dat vele kleine maatregelen op verschillende niveaus stress op het werk gevoelig kunnen verminderen.

Zijn maatschappelijke veranderingen bevorderlijk voor het welzijn op het werk?

Professor Philippe Mairiaux (Santé au Travail et Education pour la Santé – STES, Universiteit van Luik) heeft een antwoord gezocht op de vraag of maatschappelijke veranderingen het welzijn op het werk ten goede kunnen komen. Het antwoord is niet eenvoudig. Evolutie heeft, zoals alles, voor- en nadelen.

Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk 2014

Werkgerelateerde stress komt in Europa vaak voor. Daarom gaf in EU-OSHA (Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk) het startsein van een twee jaar durende campagne (2014-2015) met als thema de strijd tegen stress en andere psychosociale risico’s op het werk. Deze campagne wordt extra in de kijker gezet tijdens de Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk (van 20 tot 24 oktober 2014).

Hoeveel kost stress?

In het rapport ‘Calculating the costs of work-related stress and psychosocial risks – A literature review’ gaat het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) na wat de mogelijke financiële gevolgen kunnen zijn van werkgerelateerde stress en psychosociale risico’s voor bedrijven en de maatschappij.

Nederland: 4 op 10 bedrijven investeren in mentale gezondheid

Acht van de tien Nederlandse werkgevers beschouwen de mentale gezondheid als een belangrijke indicator voor het succes van het bedrijf. Toch treft maar vier van de tien bedrijven daadwerkelijk maatregelen gericht op de mentale gezondheid van de werknemers. Dat blijkt uit een enquête van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).