Arbeidsongeval

Dodelijk ongeval in een afvalpers

Een lasser moest laswerkzaamheden uitvoeren in de bak van een afvalpers. Hij werd het slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval. Hoe kon deze tragedie gebeuren? En hoe kunnen we dergelijke ongevallen voorkomen?

Vakantiejobs: opgelet voor ongevallen!

Je zoon of dochter is student en wil in de zomermaanden graag werken? Als ouder ben je natuurlijk bezorgd. Dat is niet meer dan normaal. Je bent bijvoorbeeld bang voor ongevallen op het werk. Operatie Veiligheid geeft enkele tips zodat die vakantiejob zo veilig mogelijk verloopt.

Frankrijk: Analyse van de arbeidsongevallen volgens geslacht

Het Franse agentschap voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail, ANACT) heeft de Franse arbeidsongevallencijfers voor de periode 2000-2010 geanalyseerd op basis van het geslacht van de werknemers. Het ANACT kwam tot enkele interessante vaststellingen en hypotheses over de gezondheid van mannen en vrouwen op het werk.

Ongevallen op begane grond: gewoon “pech gehad”?

Struikelen, uitglijden, vallen… Het lijkt allemaal zo banaal! Wanneer er zich zo’n ongeval zonder hoogteverschil voordoet, denken we vaak aan een persoonlijke onhandigheid. Soms lachen we er zelfs mee. Toch komen dergelijke ongevallen regelmatig voor, en soms hebben ze zelfs ernstige gevolgen.

Arbeidsongevallen in Nederlandse KMO's

De Nederlandse overheid wil het aantal arbeidsongevallen bij KMO’s met minstens een kwart doen dalen. Een van de middelen om dat doel te bereiken is een grootschalige inspectiecampagne, die tussen mei 2010 en april 2011 gehouden werd.

Botsing met een heftruck

De heftruckchauffeur zag zijn collega niet aankomen...

Preventie rendeert

"Preventie rendeert", dat is de conclusie van het onderzoek Benefits of Occupational Safety and Health uitgevoerd in opdracht van de Europese commissie. Het onderzoek bestond enerzijds uit een literatuurstudie en anderzijds uit een praktijkonderzoek. Tijdens het praktijkonderzoek werden de kosten van arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen berekend en kosten-batenanalyses gemaakt van preventiemaatregelen.  

Wat doen bij een ongeval?

Bij een ongeval, is het belangrijk om snel te handelen. Maar, je mag jezelf daarbij nooit in gevaar brengen. Het beveiligen van de zone is een belangrijke beschermingsmaatregel.

Wijzigingen in het aangifteformulier arbeidsongevallen

Vanaf 1 januari 2012 is er een wijziging bij de aangifte van arbeidsongevallen. Voor de code die het beroep van het slachtoffer omschrijft, moet voortaan de nieuwe ISCO-08 gebruikt worden. Deze wijziging heeft te maken met de Europese regelgeving die de lidstaten verplicht om gegevens over arbeidsongevallen op een gestandaardiseerde manier bij te houden en door te geven.

Dood van een kindermeisje: arbeidsongeval?

Tijdens zijn dodelijke raid, op 11 mei 2006, doodde Hans Van Themsche onder andere het Malinese kindermeisje Oulematou Niangadou en de tweejarige Luna. Onlangs besliste de arbeidsrechtbank in Antwerpen dat het hier niet om een arbeidsongeval gaat. De rechtbank heeft daarbij de voorwaarden voor een arbeidsongeval afgewogen tegen de feiten van dit geval.