Brandweerman

Hoger risico op kanker bij brandweerlui

Uit tal van studies blijkt dat brandweerlui een hoger risico op kanker lopen doordat ze herhaaldelijk aan toxische stoffen worden blootgesteld. Volgens een recent Frans rapport zijn die risico’s vooral te wijten aan ontbrekende of ondoeltreffende processen om het materieel dat tijdens interventies wordt gebruikt, te reinigen en te ontsmetten. In België legt een Ministeriële Omzendbrief de nadruk op het belang van het goed gebruik en onderhoud van de interventiekledij van de brandweer.

Gezondheidsrisico’s bij brandweermannen

Dat brandweermannen een gevaarlijk beroep uitoefenen staat buiten kijf. De spuitgasten begeven zich dagelijks tussen branden, in instortende gebouwen en op ladders hoog boven de grond. Voor wat rook draait een heldhaftige brandweerman evenmin zijn hand om. Maar jarenlange blootstelling aan al deze risicofactoren kan op termijn echter voor heel wat gezondheidsproblemen zorgen. We zetten de grootste risico’s hieronder op een rijtje.

FiST, of hulp voor brandweerlui in eigen rangen

Brandweerlui worden gemakkelijk gecatalogeerd als ‘stoere mannen’ die zware klussen aankunnen. Fysiek kunnen ze inderdaad het een en ander aan, maar emotioneel is het niet steeds vanzelfsprekend. Drenkelingen uit kanalen ophalen, slachtoffers niet uit een brand kunnen redden, de dood in de ogen kijken, een collega verliezen,… het kan hen allemaal overkomen. En de sporen zijn niet altijd gemakkelijk uit te wissen. PreventFocus sprak met het FiST-team in Zaventem.