Dienstensector

Gezondheidsrisico’s bij werken op begraafplaatsen.

Begraafplaatsen geven vaak een erg vredige indruk. Het lijkt er heel rustig, maar er wordt ook hard gewerkt. Zoals op elke werkplek, zijn er ook op begraafplaatsen gevaren aanwezig. Wat zijn de risico’s waaraan werknemers op begraafplaatsen worden blootgesteld? Een overzicht.

Dienstenrichtlijn: nu de omzetting in Belgisch recht

Op 15 november 2006 keurde het Europees Parlement de dienstenrichtlijn definitief goed. Hierbij schaarde het zich achter het gemeenschappelijk standpunt dat de Raad in juli 2006 aannam. De lidstaten hebben nu drie jaar de tijd om de richtlijn om te zetten.