Telecommunicatie

Gsm’s en hersentumoren: een hersenspinsel? Een literatuurstudie (2012-2022)

Er is al heel wat onderzoek verricht naar gsm-gebruik en hersentumoren. Arbeidsarts Wim Van Hooste bespreekt een belangrijke studie die in het Verenigd Koninkrijk liep tussen 2013 en 2022 (Schüz et al.), en haalt enkele andere studies aan die sinds 2012 verschenen.

Telewerk in het leger

Op 26 april 2016 verscheen de Wet van 10 april 2016 betreffende het werken op afstand binnen Defensie. Deze wet omschrijft de voorwaarden voor het telewerk. Een bijhorend koninklijk besluit legt de modaliteiten vast.

Frankrijk wil 'recht op onbereikbaarheid' voor alle werknemers

De Franse minister van Werk, die bezig is met een ingrijpende hervorming van de Franse arbeidswetgeving, wil het recht op 'onbereikbaarheid' juridisch vastleggen. Op die manier wil de minister er voor zorgen dat werknemers tijdens de rusttijden en verlofdagen ook effectief het werk kunnen loslaten.

Apps voor preventiemedewerkers: nuttig?

Het Nederlandse A&O-fonds Provincies onderzocht in de loop van 2014 of apps en digitale instrumenten een meerwaarde kunnen bieden voor preventiemedewerkers. De onderzoekers concluderen dat apps een nuttige aanvulling kunnen zijn op de bestaande hulpmiddelen, mits de gebruiker rekening houdt met enkele aandachtspunten. 

Welke apps voor de preventieadviseur?

Als preventieadviseur ben je vaak onderweg van de ene werkpost naar de andere of ren je heen en weer tussen de verschillende afdelingen van het bedrijf. Daarom maken steeds meer preventieadviseurs gebruik van een tablet of smartphone. En die slimme apparaten kunnen voor veel meer gebruikt worden dan enkel het lezen en versturen van e-mails.

Telecommunicatie in lijf en leden

Bij telecommunicatie denken we aan de nieuwste gsm-snufjes of aan de onaflatende stroom van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Achter deze wereld schuilt een ganse infrastructuur, die opgebouwd en onderhouden moet worden. Daarnaast zijn er de call centers die de klanten op hun wenken bedienen. De Europese spelers van de telecommunicatiesector wilden weten in hoeverre al deze activiteiten een risico inhouden voor musculoskeletale aandoeningen (MSA) bij hun medewerkers. Prevent voerde dit onderzoek uit