Binnenscheepvaart

Richtlijn over arbeidstijden op de binnenvaart

Op 7 juli 2014 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn rond de arbeidstijden in de sector van de binnenvaart. Deze richtlijn moet een aanvulling worden op de arbeidstijdenrichtlijn (2003/88/EG), die niet van toepassing is op de binnenvaart. 

Controle op het vervoer van gevaarlijke goederen per binnenschip in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (BS van 17 juni 2013) wijst de vennootschap van publiek recht ‘Haven van Brussel’ aan als bevoegd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen per binnenschip.

Nieuw uitvoeringsbesluit over vervoer gevaarlijke stoffen via binnenwateren

Op 30 januari 2013 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.