Omgeving

Heftrucks, werfmachines en ander rollend materieel: geluids- en emissienormen

De codex-bepalingen over het gebruik van arbeidsmiddelen en mobiele arbeidsmiddelen en het koninklijk besluit over het op de markt brengen van machines (machinerichtlijn) zijn bij de meeste preventieadviseurs voldoende bekend. Minder gekend zijn enkele milieubepalingen, zoals geluid- en emissiebeperkingen, waaraan deze machines tevens onderworpen zijn als gevolg van andere Europese richtlijnen.

Groen in de stad: ook voordelig voor bedrijven

Groen in de stad heeft talloze voordelen. Parken en andere vormen van groen hebben echter niet alleen voordelen voor de stedelijke omgeving en bewoners, groen kan ook een meerwaarde betekenen voor ondernemingen. Dat blijkt uit een rapport van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Nieuwe VLAREM-trein voor 2012

De technologieën die gebruikt worden in de industrie evolueren jaar na jaar. Ook worden steeds nieuwe producten gebruikt en gaat de wetenschappelijke kennis er alsmaar op vooruit. Daarom is het van belang dat de milieuwetgeving regelmatig bijgestuurd wordt. Dit jaar kreeg de Vlaamse milieuwetgeving een opfrissing.

Gewijzigde bepalingen rond zendantennes

Op 13 januari 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe hoofdstuk 6.10. van VLAREM II aangaande bepalingen voor vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven. Dit nieuwe hoofdstuk bevat belangrijke wijzigingen aan de relatief recente voorwaarden voor zendantennes in Vlaanderen. Het betreft voorwaarden voor vast en tijdelijk opgestelde zendantennes, die gebruikt worden voor telecommunicatie, voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz. De ‘Vlaremtrein’ met wijzigingen aan VLAREM I en II wijzigde ook met ingang van 31 maart deze bepalingen.

Milieuvergunningen in het Waalse gewest: enkele basisprincipes (deel 2)

In het Waalse gewest werden de regels voor het verlenen van een milieuvergunning in de voorbije jaren ingrijpend gewijzigd. In een artikel in PreventFocus van mei legde Camille Dermonne van Eco-Conseil uit welke inrichtingen onderworpen zijn aan het decreet betreffende de milieuvergunning en meer in het bijzonder aan de aangifteplicht (inrichtingen in klasse 3). In dit tweede artikel geeft hij verduidelijking bij de wijzigingen in de procedure voor het verlenen van milieuvergunningen voor inrichtingen van klasse 1 en 2.

Milieuvergunningen in het Waalse gewest: enkele basisprincipes

De voorbije jaren werden de regels voor het verkrijgen van een milieuvergunning in het Waalse Gewest ingrijpend veranderd. Wat is er precies veranderd? Wat zijn de doelstellingen van de wetgeving? Welke bedrijven zijn onderworpen aan deze wetgeving inzake milieuvergunningen of aan de aangifteplicht? Camille Dermonne van Eco-Conseil geeft toelichting.