Tijdelijke werknemer

Uitzendkrachten: wie zorgt voor hun veiligheid?

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op uitzendkrachten. Hun belangrijkste troef is dat ze flexibel kunnen ingezet worden. Maar hoe zit het met hun veiligheid? Operatie Veiligheid zet een en ander op een rijtje.

Programmawet verduidelijkt regels rond ter beschikking stellen werknemers

Artikel 21 van de Programmawet van 27 december 2012, (BS 31 december 2012) wijzigt artikel 31, §1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (BS 20 augustus 1987). Hierdoor wordt het mogelijk om het onderscheid te maken tussen een toegelaten (onder)aanneming en een verboden terbeschikkingstelling.

KB welzijn op het werk bij uitzendkrachten

De regelgeving rond het welzijn op het werk van uitzendkrachten is eind 2010 herzien. Het KB van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten verscheen uiteindelijk op 28 december 2010 in het Staatsblad. Het trad op 1 januari 2011 in werking. 

Uitzendkrachten en veiligheidscultuur bij McBride

Fabrikant van schoonmaak- en lichaamsverzorgingsproducten McBride in Ieper schakelt jaarlijks zo’n 40 uitzendkrachten en 300 jobstudenten in. Om hen zo snel mogelijk te integreren in het bedrijf werkt McBride samen met uitzendkantoor Tempo Team. Samen hebben ze een onthaalbeleid uitgewerkt waarbij ook getracht wordt goede werkkrachten voor langere tijd aan McBride te binden.

Uitzendwerk uitgelicht. Een interview met Hendrik De Lange

Op 2 februari ll. nam Hendrik De Lange afscheid van Preventie & Interim. Iets meer dan 12 jaar geleden stond hij mee aan de wieg van de preventiedienst voor de uitzendsector. Nu is het tijd voor iets anders: een welverdiend pensioen maar eerst kijkt hij samen met PreventFocus terug op uitzendwerk, preventie en zoveel meer.

Risicocodes op de werkpostfiche

de gebruiker van uitzendkrachten is verplicht om risicocodes in te vullen op de werkpostfiches. Wat zijn deze risicocodes? Waar zijn ze te vinden en waar worden ze gebruikt?

Preventie: een perfecte driehoeksverhouding?

Dat een samenwerking met drie goed kan werken, bewijst het project ‘Veiligheid bij uitzendkrachten in de voedingssector’. Het bedrijf Pidy Gourmet uit Ieper werkt in het kader van dit project samen met verzekeraar Axa en de uitzendbureaus aan een beter onthaal en begeleiding van uitzendkrachten. Met resultaat, zo blijkt.

De richtlijn betreffende uitzendarbeid

De Europese richtlijn over uitzendarbeid van 19 november 2008 verscheen in het Publicatieblad van 5 december 2008. De richtlijn legt een aantal gemeenschappelijke regels vast met betrekking tot het statuut en de bescherming van uitzendkrachten. 

Eerste prijs voor veilige uitzendkrachten van Arcelor

Tijdens het colloquium ‘Start veilig’ van 23 oktober in Brussel reikte de Hoge Raad voor preventie en bescherming de eerste prijs uit aan een gezamenlijk project van de firma’s Manpower, Arcelor en Axa. Het project kreeg als titel ‘Een ticket voor een veilige job als jonge uitzendkracht bij Arcelor’. Wat hield dit project in en vanwaar het succes? PreventActua zocht het voor u uit.

Lonende samenwerking Arcelor/Manpower: één jaar zonder ongevallen voor uitzendkrachten

De statistieken laten er geen twijfel over bestaan: jonge werknemers en uitzendkrachten zijn bijzonder kwetsbaar voor arbeidsongevallen. Dit geldt des te meer in een gevaarlijke sector zoals de staalnijverheid. In de regio Luik heeft het uitzendbedrijf Manpower mooie resultaten bereikt: een volledig jaar zonder ongevallen voor de uitzendkrachten die tewerkgesteld waren bij Arcelor. Zo’n prestatie valt natuurlijk niet uit de lucht. Het is de vrucht van een solide samenwerking tussen werknemer en gebruiker. Een gesprek met Jean-Pierre Laixheau, preventieadviseur-ergonoom op de afdeling risicomanagement bij Arcelor, en Linda Hendrickx, Health & Safety manager bij Manpower