Tijdelijke werknemer

preventMemo - Uitzendkrachten - Werkpostfiche

preventMemo - Uitzendkrachten - Werkpostfiche

Om de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten te verzekeren, is een goede informatie-uitwisseling essentieel. De werkpostfiche is hiervoor een basisdocument.

Wijzigingen in de wet welzijn op het werk

Op 5 februari 2018 verscheen de wet houdende diverse bepalingen inzake werk in het staatsblad. De wet wijzigt verscheidene wetten waaronder de wet welzijn op het werk. Het gaat om enerzijds de oprichting van de centrale gegevensbank voor het gezondheidstoezicht van uitzendkrachten en anderzijds wijzigingen aan de bepalingen over de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

Uitzendkrachten in de schijnwerpers tijdens de nieuwe SLIC-campagne

Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) heeft een informatie- en handhavingscampagne gelanceerd om de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) van uitzendkrachten en grensarbeiders te bevorderen. 

Aanwerving van uitzendkrachten: eerst een risicoanalyse van de werkpost

Een werknemer wordt langdurig ziek waardoor de werkgever beslist om een uitzendkracht aan te werven. Het is daarbij belangrijk om te weten over welke competenties deze uitzendkracht moet beschikken en wat de risico’s van zijn of haar werkpost zijn. Het is aan de werkgever om deze risico’s in kaart te brengen.

EU evalueert richtlijn uitzendarbeid

Alle EU-lidstaten hebben maatregelen genomen in het kader van Richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendarbeid. De Europese Commissie schrijft in een beoordelingsverslag dat de omzetting van de Richtlijn over het algemeen correct verlopen is en dat het niet nodig is om de Richtlijn te wijzigen. De Commissie vindt het belangrijker om ervoor te zorgen dat ze goed toegepast wordt.

CAO 108 over uitzendwerk bindend verklaard

In het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2014 verscheen het KB dat CAO 108 bindend verklaard. De CAO kadert in de modernisering van de uitzendarbeid. De bepalingen zijn reeds in voege getreden op 1 september 2013.

De werkpostfiche uitzendkrachten: van analyse tot document

De site www.werkpostfiche.be van Preventie en Interim (PI) bevat nuttige informatie en handige hulpmiddelen voor bedrijven die uitzendkrachten inzetten om een goede werkpostfiche te maken. Op de site staat niet alleen een overzicht van de wetgeving die van toepassing is maar ook heel wat voorbeelden.

Gedragscode om discriminatie te voorkomen in de uitzendsector

Een KB van 15 juli 2013 heeft de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) betreffende de gedragscode ter preventie van discriminatie verbindend verklaard (BS van 30 augustus 2013). Een woordje uitleg bij deze gedragscode die discriminatie moet voorkomen in de uitzendsector.

Omzetting van Europese bepalingen rond uitzendkrachten

Drie bepalingen uit richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendarbeid waren tot voor kort nog niet omgezet in Belgisch recht. Deze bepalingen (toegang tot de bedrijfsvoorzieningen, toepassing van de wetgeving betreffende de bestrijding van discriminatie en informatie over de vacante betrekkingen) werden door een wetswijziging opgenomen in de wet van 24 juli 1987.

Uitzendkrachten: wie zorgt voor hun veiligheid?

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op uitzendkrachten. Hun belangrijkste troef is dat ze flexibel kunnen ingezet worden. Maar hoe zit het met hun veiligheid? Operatie Veiligheid zet een en ander op een rijtje.