Vreemde werknemer

Welzijn op het werk voor arbeidsmigranten in Europa

In een literatuurstudie over buitenlandse werknemers geeft het Risk Observatory (1) van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk een overzicht van de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen wat het welzijn op het werk van buitenlandse werknemers in Europa betreft. Ook Prevent werkte hier als partner aan mee.

Grensoverschrijdende tewerkstelling: vaak werken in slechte arbeidsomstandigheden

De omstandigheden waarin buitenlandse werknemers werken, zijn vaak heel wat slechter dan voor wie in eigen land werkt. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. In dit artikel bespreken we de belangrijkste conclusies van de Europese studie en we leggen ze naast een tweede onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van buitenlandse bouwvakkers in België.

De Financietoren te Brussel onder Belgische en Poolse handen genomen

De kranten staan bol van berichten over Poolse werknemers die in ons land aan de slag gaan. PreventFocus ging op zoek naar een verhaal op het terrein en vond Hertel Services NV. Het bedrijf heeft op een gestructureerde en welomlijnde manier enkele Polen naar ons land gehaald om mee te werken aan de asbestverwijdering in de Financietoren. Marc Ruys, directieadviseur, hoofd Veiligheid en Kwaliteit en lid van de directieraad van Hertel Services NV, schetst het verhaal.

De wettelijke vereisten voor de aanwerving van een buitenlander in België

Je zou tussen alle berichtgeving over de tewerkstelling van buitenlanders in België het noorden verliezen. Er komt een uniek elektronisch loket voor de aanvraag van arbeidskaarten, beroepskaarten, vestigingsattesten en verblijfsvergunningen. De onderdanen van de Oost-Europese lidstaten krijgen nog geen onbeperkte toegang tot de Belgische arbeidsmarkt, maar zien de regeling wat versoepeld worden vanaf 1 juni 2006 voor hen die een knelpuntberoep komen invullen,... Maar wat zijn nu al die wettelijke voorwaarden voor toegang tot België en haar arbeidsmarkt?

Een toevloed van Oosteuropese arbeiders?

Bij de toetreding van tien nieuwe lidstaten in de EU op 1 mei 2004 kwamen de vijftien oude lidstaten en de tien nieuwe een aantal overgangsregelingen overeen met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers. Die overgangsregelingen eindigen in principe op 30 april 2009. In België is de vrees voor een toevloed van Oosteuropese arbeidskrachten nu al groot. Maar is die vrees gerechtvaardigd? Het VBO wijdde op 25 oktober een seminarie aan het onderwerp.

Anderstaligen op de werkvloer

Allochtone werknemers hebben het op de Vlaamse arbeidsmarkt niet altijd makkelijk, noch bij de aanwerving, noch op de werkvloer zelf. De verklaring daarvoor is een samenspel van verschillende aspecten waar de taalbarrière er alleszins één van is. Ook voor de veiligheid binnen het bedrijf is de talenkennis een cruciaal punt. Een goed begrip van instructiekaarten en procedures, het kunnen melden van problemen en incidenten, onderling overleg,..., het zijn allemaal bouwstenen van een veiligheidsbeleid. Recent zijn in Vlaanderen initiatieven opgestart om vooruitgang te boeken in deze problematiek.