Zwangere vrouw

Discriminatie op grond van moederschap: geluidsopnames aanvaard als bewijs

Op 1 september 2021 veroordeelde de arbeidsrechtbank van Luik een werkgever wegens discriminatie op grond van moederschap. Het slachtoffer had opnames gemaakt van gesprekken met haar werkgever. Deze bewijsstukken werden als toelaatbaar en doorslaggevend beschouwd.

Veilig in verwachting: behandel moederschapsbescherming niet stiefmoederlijk

Het uitoefenen van het beroep tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode kan ervoor zorgen dat de moeder of het (ongeboren) kind gezondheidsschade oploopt. Elke werkgever moet dan ook een beleid voeren dat gericht is op arbeidsomstandigheden en moederschap, van kinderwens tot borstvoeding. De werkgever moet de risico’s aangeven, noodzakelijke maatregelen vastleggen en de werkneemsters informeren.

Preventieve vaccins bij zwangerschapswens

Voor een aantal infectieziekten die gevaarlijk kunnen zijn indien men deze oploopt tijdens de zwangerschap, kan men zich preventief inenten. Dit omdat in deze gevallen vaccineren niet meer mogelijk is eenmaal men zwanger is. Het is dus zinvol voor een onderneming om werknemers met een zwangerschapswens die een beroepsrisico op deze infectieziekten lopen, een (vrijwillige) bloedafname te laten uitvoeren, en indien aangewezen, te laten inenten. Dit kan via de behandelende arts, maar ook via de arbeidsarts.

Ongewoon veel problematische zwangerschappen in analyselaboratorium

Naar aanleiding van het ongewoon hoge aantal problematische zwangerschappen in een analyselaboratorium werd het Institut français de veille sanitaire (InVS) gevraagd de situatie te analyseren. Tot welke vaststellingen kwamen de onderzoekers?

Cytomegalievirus en moederschapsbescherming

De werkgroep wetenschappelijk advies van de Vlaamse wetenschappelijke vereniging voor arbeidsgezondheidskunde (VWVA) raadt aan om zwangere kinderverzorgsters in kinderdagverblijven of crèches zo snel mogelijk uit hun werksituatie te verwijderen. Voor andere risicogroepen klinkt het advies gematigder.

Moederschapsbescherming in de praktijk: Universiteit Hasselt doet meer dan wettelijk verplicht

De Universiteit Hasselt gaat er prat op een gezinsvriendelijke werkomgeving te creëren. Dat begint al bij de aanwerving van werkneemsters. “Onze universiteit telt heel veel jonge werknemers. We hebben er alle baat bij hen in de watten te leggen”, klinkt het. Naast een doorgedreven moederschapsbescherming, staat de UHasselt ook uitgesproken open voor vrouwen die na hun zwangerschapsverlof nog borstvoeding wensen te geven. De vzw De Bakermat verkoos de universiteit tot borstvoedingsvriendelijke werkgever 2009.