Reizend werknemer

Werken in risicolanden

Bepaalde arbeidsovereenkomsten bevatten een clausule die uitdrukkelijk de mogelijkheid voorziet dat werknemers kunnen opgedragen worden te reizen of te werken in het buitenland. Wat zijn in zo’n geval de verplichtingen van de werkgever en de werknemer? Wat met risicovolle landen: kan de werknemer zomaar weigeren om er naar toe te trekken?

Mobiliteit in Europa: niet maximaliseren maar optimaliseren

Het jaar 2006 werd door de Europese Commissie uitgeroepen tot Europees jaar van de arbeidsmobiliteit. Naar aanleiding hiervan werd in 25 lidstaten een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar geografische mobiliteit en arbeidsmobiliteit. De Europese Stichting voor de verbetering van levens- en arbeidsomstandigheden stelde de resultaten van het onderzoek voor.

Mobiele werknemers zijn betere werknemers

U hebt het gemerkt of niet, maar 2006 was het ‘Europees jaar van de mobiliteit van werknemers’. In het kader van dat Europees jaar organiseerde de Europese Stichting voor de verbetering van levens- en arbeidsomstandigheden een seminarie in Thessaloniki. De resultaten van dat seminarie werden onlangs gepubliceerd in het rapport ‘Fostering mobility through competence development’. De belangrijkste bevindingen.