Werknemer

Uitdagingen HR voor 2018 en werkorganisatie

Een recente enquête van advocatenkantoor Claeys & Engels over de HR-vooruitzichten voor 2018, toont aan dat bedrijven het moeilijk hebben met het aanwerven en behouden van personeel. De nieuwe wetgeving met betrekking tot de arbeidsorganisatie (glijdende werkuren, telewerk, …) wordt nog weinig toegepast.

Opinie: Iedereen gelijk voor de (welzijns-)wet

Op werknemers zijn heel wat regels van toepassing in verband met welzijn op het werk. Ons regelgevend kader rond veiligheid en gezondheid op het werk is echter niet van toepassing op zelfstandigen. Dat leidt soms tot absurde toestanden, vooral op plaatsen waar werknemers en zelfstandigen naast elkaar aan de slag zijn. Patrick Franceus, diensthoofd van de studie- en vormingsdienst van ACV bouw-industrie & energie, pleit daarom voor een uitbreiding van de welzijnswet naar de zelfstandigen. 

NAR geeft advies over uitbreiding Wet welzijn naar dienstboden en huispersoneel

De ministerraad heeft op 7 november 2013 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over het welzijn van de dienstboden en huispersoneel bij de uitvoering van hun werk. Eind februari 2014 gaf de Nationale Arbeidsraad een advies over dit ontwerp.

Meer kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt?

De ministerraad keurde op 7 november 2013 een ontwerp van koninklijk besluit goed dat jongeren die nog geen 26 jaar zijn meer kansen biedt op de arbeidsmarkt.

Oost, west, thuis best, ook in Europa

De Europese Commissie heeft 2006 uitgeroepen tot het jaar van de mobiliteit van de Europese werknemer. Naar aanleiding hiervan heeft de Europese Stichting voor de Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden een rapport opgesteld over de geografische en jobmobiliteit van de Europese werknemer.

Oost-Europese ondernemers en hun werknemers in België aan de slag?

Het debat over de al dan niet (beperkte) openstelling van de Belgische grenzen voor werknemers uit de nieuwe Europese lidstaten is brandend actueel. België zal haar grenzen op 1 mei 2006 nog even dichthouden. De Oost-Europese ondernemer ligt hier niet wakker van. Hij mag in België op grond van het ‘vrij verkeer dienstverrichters’ alleen of met zijn eigen personeel aan de slag. Waarom kan hij dat? En wat met de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden?