Onderzoek

Gevaar voor social loafing bij werken met robots

Uit een onderzoek van de Universiteit van Berlijn blijkt dat mensen die een controlecheck op kwaliteit uitvoeren, meer fouten over het hoofd zien als er al een eerste controle door een robot heeft plaatsgevonden. Dat zou komen door social loafing of sociale luiheid.

Wie last heeft van rug of nek op het werk, heeft meer kans op uitvallen

Als je het afgelopen jaar nekklachten, lagerug- en/of schouderklachten had op het werk, heb je meer kans om uit te vallen door ziekte. Dat toont een grootschalig onderzoek van hr-dienstengroep Liantis aan.

Digitale ergonomie: stand van zaken van het onderzoek

Op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) kan men digitale modellen en methoden gebruiken om producten en processen in te plannen en te beoordelen. De Duitse commissie voor veiligheid en gezondheid op het werk en normalisatie (KAN) maakte een stand van zaken op van het onderzoek naar gegevensformaten en motion capture-systemen.

Bijna de helft van de Belgen wil collega’s vaker zien

Onderzoeksinstituut YouGov ondervroeg meer dan 1.000 Belgische werknemers over hun houding ten opzichte van hun werkplek en hun relatie met collega’s. Opmerkelijk is dat bijna de helft van de Belgen aangeeft hun collega’s vaker te willen zien. Met name vrouwen en jonge werknemers zouden behoefte hebben aan persoonlijke ontmoetingen.

Hybride werken: een concept dat gestandaardiseerd moet worden

In haar rapport Hybrid work in Europe: Concept and practice tracht de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) duidelijkheid te scheppen over het concept ‘hybride werken’ aan de hand van recente literatuur en bijdragen van haar netwerk van correspondenten uit de Europese Unie.

Risicoberoepen: het standpunt van de arbeidsinspecties in de EU

De Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) hebben samen een onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat, dankzij hun bezoeken ter plaatse, arbeidsinspecteurs een algemeen beeld krijgen van de situatie en een waardevolle bron van informatie zijn.

Onrechtvaardigheidsgevoel na arbeidsongeval vertraagt herstel

Een onrechtvaardigheidsgevoel na een arbeidsongeval kan het herstel van slachtoffers in de weg staan. Maar welke factoren spelen een rol in het ontstaan van dat gevoel? Dat is het onderwerp van de studie die Michael Sullivan, professor in de gedragsgezondheid van de Canada Research Chair, onlangs heeft opgestart met drie collega’s.

Evaluatie van de kankerverwekkendheid van werkprocessen

Niet alleen blootstelling aan chemische stoffen en producten, maar ook bepaalde werkactiviteiten of -omstandigheden kunnen kanker veroorzaken of in de hand werken. Het Franse nationale agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid (Anses) heeft een methodologie ontwikkeld om de kankerverwekkendheid van dergelijke werkprocessen te evalueren. In de gids Guide méthodologique permettant d’identifier un procédé comme cancérogène somt het agentschap de aspecten op waar men rekening mee moet houden en legt het kort uit hoe de referentie-instanties werken.

Metamaterialen in oordoppen

Langdurige blootstelling aan lawaai kan tot gehoorverlies leiden. Daarom stelt men op de werkvloer in laatste instantie het gebruik van oordoppen voor. Door het occlusie-effect veroorzaken die beschermingsmiddelen echter akoestisch ongemak. In Québec onderzoekt men oplossingen om dat ongemak te verminderen.

Hogere sterfte bij uitzendkrachten

Uit een onderzoek van de VUB blijkt dat uitzendkrachten een hogere sterftekans hebben dan de werknemers met een vast contract.