Kwalificatie

Gekwalificeerde lassers, een deugd of noodzakelijk kwaad?

In de Vlaamse beroepskwalificaties voor lassers staat onder meer dat een lasser werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn. Een lasser die volgens deze beroepskwalificatie opgeleid is, weet dus wat veilig werken is. In diezelfde beroepskwalificatie staat ook nog dat het beroep onderworpen is aan persoonlijke certificering op basis van internationaal geldende normen. In dit artikel leest u meer over het wat en het waarom van deze kwaliteitskwalificatie.

Rijgeschiktheidsattest: nodig of niet?

Talrijke werkgevers stellen zich vragen bij de bepalingen omtrent het rijgeschiktheidsattest. Moeten alle chauffeurs over een rijgeschiktheidsattest beschikken als ze een collega vervoeren? Hieronder vindt u een stand van zaken omtrent de huidige bepalingen rond het rijgeschiktheidsattest. Een reglementering waarover de voorbije maanden heel wat inkt is gevloeid.