Welzijn van de werknemers

Callcenters: hoe het geluid binnen de perken houden?

Het Americaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) heeft een factsheet gepubliceerd over de gevaren van geluid bij medewerkers van callcenters. In de factsheet worden de belangrijkste resultaten van de NIOSH-onderzoeken over dit onderwerp gebundeld. 

IAO-verdrag nr. 177: Procedure voor de instemming met ‘gemengde’ verdragen

 

Op 24 en 26 januari 2012 werden twee Franstalige decreten in verband met de instemming met het verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende thuiswerk gepubliceerd in het Staatsblad. Waarom twee decreten voor hetzelfde verdrag? Een woordje uitleg.

Studies en werk cumuleren: een gewaagde gok?

Een recent onderzoek van het Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST - Canada) richtte zich op de gezondheid en veiligheid van studenten die tijdens het schooljaar werken. Dit project, dat liep in de herfst van 2008 en de winter van 2009 wilde nagaan wat de effecten zijn van de cumulatie van activiteiten en werkbelastingen op de arbeidsveiligheid en de gezondheid van de studenten.
 

Kamermeisjes continu bijgeschoold

‘Het kan altijd beter’. Dat is het motto van de dienst Housekeeping van het Gentse NH Belfort hotel bij het uitwerken van een opleidingstraject rond ergonomie voor de kamermeisjes. De kamermeisjes krijgen drie tot vier keer per jaar bijscholing op maat rond ergonomische werkhoudingen.

Veiligheid en welzijn in een ‘baan’ om de aarde

Eind november gaf ESA-astronaut Frank De Winne in het Europees parlement een lezing over veiligheid en welzijn bij ruimtereizen. Uit zijn relaas blijkt dat er in de ruimte nog meer aandacht besteed wordt aan veiligheid, fysiek en mentaal welzijn dan in andere jobs. Toch blijft ruimtevaart een hachelijke onderneming waarbij de austronauten blootgesteld worden aan enorme risico’s.

De werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op de werkvloer

Ieder jaar wordt op 28 april de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk gehouden. De meeste bedrijven laten deze dag onopgemerkt voorbijgaan, maar sommigen grijpen dit moment aan om extra aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid op het werk. Dat is onder andere het geval bij ArcelorMittal Gent, waar kosten noch moeite bespaard worden om van 28 april een groots evenement te maken.

Werelddag van 28 april: van herdenkingsmoment naar preventiedag

Over de hele wereld herdenken vakbondsorganisaties op 28 april de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) begon in 2003 met de viering van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op deze datum en legt de nadruk op de preventie van werkgerelateerde ongevallen en ziekten.

De integratie van het welzijnsbeleid in het bedrijf

Op 30 november 2007 werd de Pro-Safe Award 2007 tijdens een academische zitting door Assuralia en Prevent uitgereikt aan Jos Heylen en Retrival. Deze twee kmo’s onderscheidden zich door de bijzondere inspanningen die zij leveren met het oog op de verbetering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op het werk. Via de overhandiging van deze beloning wil Pro-Safe niet alleen dergelijke initiatieven stimuleren, maar ook voorbeelden van goede praktijken verzamelen. Deze voorbeelden zullen dienen als basis voor het uitwisselen van ervaringen. PreventFocus licht voor u de aanpak toe die werd toegepast door de twee winnaars van 2007.