Welzijn van de werknemers

De Europese Pijler van Sociale Rechten

Op 26 april 2017 publiceerde de Commissie haar finale voorstel voor een Europese Pijler van Sociale Rechten. De Commissie stelt voor dat de Pijler tegen het eind van het jaar plechtig gezamenlijk zou afgekondigd worden door de Europese Commissie, het Europees Parlement en het voorzitterschap van de Raad. Sociale rechten betreffen gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsomstandigheden, en sociale bescherming en inclusie. Zij benadrukken hoe we nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving in het algemeen moeten aanpakken.

Welzijn op het werk in Luxemburg: 5de nationale enquête over de kwaliteit op het werk

Volgens de 5de nationale enquête over de kwaliteit op het werk in het Groothertogdom Luxemburg verklaart bijna drie kwart van de 1.522 bevraagde werknemers dat die kwaliteit gemiddeld of bovengemiddeld is. Dit jaar focust de enquête op de effecten van de digitalisering. Dit zijn de belangrijkste conclusies.

Energize yourself, sensibiliseringscampagne voor een evenwichtige levensstijl

Sibelga, distributienetbeheerder voor aardgas en elektriciteit voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ontwikkelt elk jaar een aantal interne preventie- en sensibiliseringscampagnes. Met Energize yourself, de campagne die op dit moment loopt, begeleidt het bedrijf haar medewerkers stap voor stap bij het creëren (en onderhouden) van een evenwichtige levensstijl, zowel thuis als op het werk.

Positieve welzijnsindicatoren

Tijdens de navormingsdagen (editie 2017) van het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen te Malle, gaven Charles Petré en Raf D’haen een workshop met de titel “Positieve Welzijnsindicatoren Formuleren”. Prevent vroeg hen naar aanleiding hiervan een opiniërende bijdrage te schrijven. 

Bedrijfsbezoeken worden “welzijnsaudits”

De bedrijfsbezoeken van het Erasmusziekenhuis werden omgevormd tot ‘welzijnsaudits’. Wat bracht de preventieadviseurs ertoe multidisciplinaire audits uit te voeren en welke lessen kunnen ze daaruit trekken? Preventieadviseur psychosociale aspecten, Sandra Billy, en preventieadviseur, Christian Woiche, lichtten hun aanpak toe op het jaarlijkse colloquium van ARCoP (Association royale des conseillers en prévention – Franstalige koninklijke vereniging van preventieadviseurs) van 17 november 2015.

Vijf aanbevelingen voor volgende regering

Academici van vijf grote Nederlandstalige en Franstalige universiteiten hebben de volgende regering een aantal concrete voorstellen gedaan om de bestaande structuren en hun werking nieuw leven in te blazen. Het gaat om vijf aanbevelingen in verband met veiligheid en gezondheid op het werk.

Werken met diabetes

Steeds meer mensen lijden aan suikerziekte. Over de aandoening zijn er heel wat vooroordelen, ook bij werkgevers: diabetici zouden hun werk minder goed kunnen doen, sneller moe zijn, meer verzuimen,… Nochtans kan een diabetespatiënt normaal aan de slag als er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.

Cibo, Familiehulp en Magolux winnen Prijs van de Hoge Raad

Op 27 november heeft de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk haar prijs uitgereikt. Dit jaar werden 3 laureaten gekozen: Familiehulp, Cibo en Magolux.

Welzijn van werknemers in landschapskantoren: aanbevelingen in aantocht

Heel wat ondernemingen maken gebruik van landschapskantoren. Voor de werkgever is dit type kantoor bijzonder voordelig, voor de werknemers liggen de kaarten anders.

Hoe harmonieus werken in een open space office?

Veel bedrijven kiezen tegenwoordig voor een “open space office”, soms ook wel landschapskantoor genoemd. Dit leidt tot een meer efficiënt gebruik van de ruimte, een vlottere doorstroming van de informatie, een meer vlakke hiërarchische structuur... Maar naast de voordelen zijn er ook enkele nadelen. OV geeft een aantal tips voor het aanpakken van deze nadelen.