Welzijn van de werknemers

Opinie: “Werkbaar werk in Vlaanderen onder druk”, maar is dat nu wel zo?

Op 30 november 2019 publiceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) de resultaten van zijn driejaarlijkse Vlaamse werkbaarheidsmonitor met een krachtige kop: “Werkbaar werk in Vlaanderen onder druk: vooral werkstressklachten zijn de oorzaak”. Maar is dat nu wel zo? Zijn onze jobs vandaag de dag effectief zo onhoudbaar geworden? En is dit dan ook enkel en alleen te wijten aan stress op het werk?

Automatisering en welzijn op het werk

Op 6 februari 2019 kende de werkgeversorganisatie Agoria de Factory of the Future-award toe aan het vernieuwende productiegebouw Fine Food Meat 2 van Colruyt Group. De retailer investeerde in de automatisering, robotisering en digitalisering van haar vleesproductielijnen.

Welzijnscultuur en de Nederlandse veiligheidsladder: Deel 1

De veiligheidsladder, ontwikkeld en vaak gebruikt in Nederland, is een benadering die niet zozeer rekening houdt met een lijst van uiteenlopende verplichtingen in het kader van een zorgsysteem, maar die veeleer peilt naar de veiligheidscultuur in de onderneming.

Opinie: Frankrijk wil gestroomlijnder welzijnsbeleid

Alle EU-lidstaten beschikken over een wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk, en lieten zich daarbij inspireren door de Europese Kaderrichtlijn 89/391. Die laat echter ruimte voor landelijke eigenheden. Daarom zijn er grote verschillen tussen de reglementaire kaders van de EU-lidstaten. Professor Jan Van Peteghem laat in dit artikel zijn licht schijnen op de situatie in Frankrijk.

Screening van de Britse reglementering inzake het welzijn op het werk

In het Verenigd Koninkrijk laat de overheid regelmatig academische studies uitvoeren om een bepaald onderdeel van het welzijn op het werk diepgaand te onderzoeken. Wetenschappelijk onderzoek vormt daar een basis om het beleid inzake het welzijn op het werk te definiëren. 

De Europese Pijler van Sociale Rechten

Op 26 april 2017 publiceerde de Commissie haar finale voorstel voor een Europese Pijler van Sociale Rechten. De Commissie stelt voor dat de Pijler tegen het eind van het jaar plechtig gezamenlijk zou afgekondigd worden door de Europese Commissie, het Europees Parlement en het voorzitterschap van de Raad. Sociale rechten betreffen gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsomstandigheden, en sociale bescherming en inclusie. Zij benadrukken hoe we nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving in het algemeen moeten aanpakken.

Welzijn op het werk in Luxemburg: 5de nationale enquête over de kwaliteit op het werk

Volgens de 5de nationale enquête over de kwaliteit op het werk in het Groothertogdom Luxemburg verklaart bijna drie kwart van de 1.522 bevraagde werknemers dat die kwaliteit gemiddeld of bovengemiddeld is. Dit jaar focust de enquête op de effecten van de digitalisering. Dit zijn de belangrijkste conclusies.

Energize yourself, sensibiliseringscampagne voor een evenwichtige levensstijl

Sibelga, distributienetbeheerder voor aardgas en elektriciteit voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ontwikkelt elk jaar een aantal interne preventie- en sensibiliseringscampagnes. Met Energize yourself, de campagne die op dit moment loopt, begeleidt het bedrijf haar medewerkers stap voor stap bij het creëren (en onderhouden) van een evenwichtige levensstijl, zowel thuis als op het werk.

Positieve welzijnsindicatoren

Tijdens de navormingsdagen (editie 2017) van het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen te Malle, gaven Charles Petré en Raf D’haen een workshop met de titel “Positieve Welzijnsindicatoren Formuleren”. Prevent vroeg hen naar aanleiding hiervan een opiniërende bijdrage te schrijven. 

Bedrijfsbezoeken worden “welzijnsaudits”

De bedrijfsbezoeken van het Erasmusziekenhuis werden omgevormd tot ‘welzijnsaudits’. Wat bracht de preventieadviseurs ertoe multidisciplinaire audits uit te voeren en welke lessen kunnen ze daaruit trekken? Preventieadviseur psychosociale aspecten, Sandra Billy, en preventieadviseur, Christian Woiche, lichtten hun aanpak toe op het jaarlijkse colloquium van ARCoP (Association royale des conseillers en prévention – Franstalige koninklijke vereniging van preventieadviseurs) van 17 november 2015.