Interbedrijfsgeneeskundige dienst

Rechtstreekse participatie van werknemers bij afwezigheid van een Comité PBW

Naar aanleiding van de sociale verkiezingen van mei 2016 zullen er nieuwe Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (Comité PBW) opgericht worden of zullen de bestaande comités vernieuwd worden. Bij de vorige sociale verkiezingen van 2012 vertegenwoordigden de Comités ongeveer 1,7 miljoen werknemers. Meer dan de helft van de werknemers uit de privésector is dus niet via een Comité vertegenwoordigd. Indien er ook geen vakbondsafvaardiging is, dan moet de werkgever een ‘rechtstreekse participatie’ van de werknemers verzekeren.

Jaarverslag externe diensten: wat is er nieuw

Een ministerieel besluit legt het nieuw model vast voor het jaarverslag van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Wat brengt de toekomst voor de Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk?

Tien krachtlijnen moeten de werking van de Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk verbeteren. Dat hoopt Co-Prev, de vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPB), die ter gelegenheid van de 10e verjaardag van het KB externe diensten een toekomstvisie in 10 punten heeft samengevat. PreventFocus vroeg uitleg aan voorzitter Frans Gielen en aan de voorzitter van de werkgroep Toekomstvisie Geert De Smet naar aanleiding van een symposium dat Co-Prev organiseerde op 21 oktober ll.

Externe preventiediensten: een zeker verleden, een zekere toekomst? (Interview)

In 1968 werden de eerste arbeidsgeneeskundige diensten opgericht. Dertig jaar later was het de beurt aan de preventiediensten. In 2008 vieren we dus een dubbele verjaardag met de organisatie van academische zittingen en andere evenementen. De grote interesse voor de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPB) blijkt duidelijk uit het feit dat thema’s zoals de opleiding, taakverdeling, concurrentie en financiering systematisch aan bod komen in diverse werkgroepen, publicaties en artikelen. Pierre Carlier gaat prat op dertig jaar ervaring op dit terrein en geeft ons zijn visie op deze problematiek.

Externe diensten voor preventie en bescherming in de EU

In de Europese wetgeving is voorzien dat een werkgever voor de organisatie van bescherming en preventie op het werk een beroep doet op knowhow binnen zijn onderneming, en als dit niet (voldoende) aanwezig is, op externe deskundigen. Daarnaast poogt de Europese wetgever steeds meer de nationale beleidslijnen te harmoniseren. Mensura vroeg aan Prevent een vergelijkende studie uit te voeren naar de omzetting van art. 7 van de kaderrichtlijn in de verschillende lidstaten. Hieronder vindt u de resultaten.

Diensten voor preventie en bescherming: een Europees perspectief

Op 8 december hebben Prevent en Mensura in nauwe samenwerking een colloquium georganiseerd om de resultaten van een studie voor te stellen. Die studie werd uitgevoerd door Prevent op vraag van Mensura.