Comité PBW

Sociale verkiezingen: wat je moet weten als preventieadviseur

Elke vier jaar vinden de sociale verkiezingen plaats voor het aanstellen van de effectieve en plaatsvervangende werknemersvertegenwoordigers voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. Voor de preventieadviseur zijn het doorgaans de resultaten van de verkiezingen die tellen. Zodra de werknemersafgevaardigden bekend zijn, kan het echte werk beginnen voor het nieuwe comité pbw.

Sociale verkiezingen 2024: wet gepubliceerd

De volgende sociale verkiezingen met het oog op de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk vinden plaats van 13 tot en met 26 mei 2024. De wetgeving die deze sociale verkiezingen zal beheren is verschenen op 30 juni 2023.

Organisatie van de vergaderingen comité preventie en bescherming op het werk

preventMemo - Organisatie van de vergaderingen comité preventie en bescherming o
Het comité voor preventie en bescherming op het werk (comité pbw) is een paritair overlegorgaan dat als opdracht heeft actief bij te dragen tot alle acties die worden ondernomen om het welzijn van werknemers te bevorderen in de organisatie. Op de vergaderingen van het comité kunnen de betrokken partijen hun standpunten delen en informatie verspreiden over de praktische problemen op het terrein.

 

Sociale verkiezingen 2024: advies van de NAR

Elke vier jaar worden er in België sociale verkiezingen gehouden. Prevent volgt de wetgeving voor deze verkiezingen op wegens het belang van de verkiezingen voor de samenstelling van het comité PBW.

Jaarverslag van de interne dienst

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is wettelijk verplicht om een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar (2022). Door dat verslag krijgen de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst.

Sensibiliseringsfilm: de werking van de comités

Elke organisatie met 50 werknemers of meer is wettelijk verplicht om een comité voor preventie en bescherming op het werk (cpbw) op te richten. Het cpbw is een overlegorgaan dat bestaat uit werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers. De werknemersafgevaardigden worden tijdens de sociale verkiezingen verkozen; de laatste verkiezingen vonden plaats eind 2020. De FOD Werkgelegenheid heeft een sensibiliseringsfilm over de werking van de cpbw’s gemaakt.

De opstart van een nieuw comité: enkele tips

Nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn, moeten de nieuwe comités voor preventie en bescherming op het werk (comité pbw) opgericht worden. Sommige ondernemingen krijgen voor het eerst te maken met een comité pbw. Daarom enkele tips. 

De eerste vergadering van het comité voor preventie en bescherming op het werk

Elke onderneming die in 2019 gewoonlijk minstens 50 werknemers tewerkstelde, moest in november 2020 sociale verkiezingen organiseren om onder meer de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk aan te duiden. De installatievergadering van het comité moet uiterlijk binnen de 45 dagen volgend op de dag van de verkiezingen gehouden worden.

De opstart van een nieuw comité pbw

Na de sociale verkiezingen gaan de nieuw samengestelde comités aan de slag. Om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt, zijn goede afspraken nodig. Het vastleggen van het huishoudelijk reglement vormt hiervoor de basis. 

Sociale verkiezingen 2020: waar staat de procedure? (update: 13 nov. 2020)

Als gevolg van de gezondheidscrisis zijn de voor mei geplande sociale verkiezingen uitgesteld tot november. Waar staat de procedure? En wat moet er nog gebeuren? Enkele belangrijke data. Een wet van 4 november 2020 (BS van 13 november 2020) pas de modaliteiten aan om een akkoord te sluiten over het elektronisch stemmen of stemmen per brief ingevolge de COVID-19-pandemie (zie kader).