Organisatie van de preventie in de onderneming

Kan een interne preventiedienst ook als externe dienst optreden?

Kan de preventieadviseur van een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ook activiteiten uitvoeren (risicoanalyses, noodplannen opstellen,…) voor andere bedrijven waarin zijn bedrijf belangen heeft? Wat is het wettelijk kader voor het optreden van de interne dienst en welke regels moeten gerespecteerd worden als er een beroep gedaan wordt op een externe preventiedienst?

Participatie van de werknemers verbetert de veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk

Bedrijven hebben de de wettelijke en morele plicht om samen te werken met hun werknemers aan de verbetering van de gezondheid en de veiligheid op het werk. Maar het gaat om meer dan een verplichting. De interactie die ontstaat tussen de medewerkers van een bedrijf leidt immers ook tot een verbetering van de arbeidsomstandigheden en de productiviteit. In de UK onderzocht de Health and Safety Executive (HSE) wat de meest doeltreffende benaderingen zijn om te komen tot een participatie van de werknemers.

Rookbeleid: waarom?

Vooraleer een bedrijf een rookbeleid ontwikkelt, moet er eerst een draagvlak zijn. Het komt er daarbij vooral op aan de werkgever en/of het management te overtuigen van het belang van een rookbeleid, zowel voor de onderneming als voor de werknemers. Argumenten zijn er genoeg.

Van de praktijk naar papier

De wettelijke verplichting om een globaal preventieplan op te stellen wordt vaak ervaren als een zuiver bureaucratische aangelegenheid. De methodische opmaak van het globaal preventieplan kan echter de gelegenheid zijn om na te denken over wat er reeds gebeurt op veiligheidsvlak en om na te gaan welke elementen extra aandacht verdienen. Vertrekkende vanuit de praktijk is het mogelijk om, in weinig tijd, een globaal preventieplan op te stellen. Ateliers Vanroy deed het.