Inspectieronde

Toezicht op het Welzijn op het Werk: interview met een oud-inspecteur

In een lang gesprek met Ir. Pieter De Munck, gepensioneerd eindverantwoordelijke van de inspectiedienst Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de regio Limburg en Vlaams-Brabant, gaf hij preventFocus zijn mening over de huidige toestand in ons land van het Toezicht Welzijn op het Werk.

Controle van hefwerktuigen: welke periodiciteit?

Artikel 281 van het ARAB legt periodieke controles op die verplicht moeten worden uitgevoerd door een externe dienst voor technische controle op de werkplaats (EDTC). Maar wat is nu de frequentie van deze verplichte controles?