Eerstehulp opleiding

Vind de ideale eerstehulpverlener(s) in uw bedrijf

De werkgever is verplicht binnen zijn bedrijf een of meerdere hulpverleners aan te stellen. Wat impliceert dit precies en hoe kan men de juiste persoon (personen) kiezen om deze taak te vervullen? Om op die vragen een antwoord te krijgen, sprak PreventFocus met Sylvie Libotte, verantwoordelijke voor de kwaliteit van de EHBO-opleidingen bij het Belgische Rode Kruis. 

Wijzigingen voor de bijscholing van hulpverleners

Het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners (BS van 10 april 2014) wijzigt enkele bepalingen omtrent de bijscholing van hulpverleners.