Voorlichting van het personeel

Napo, van campagnetool tot mascotte van preventie: 15 jaar carrière en geen enkele rimpel

Napo werd 15 jaar geleden ontwikkeld als sensibiliseringstool die de taal- en cultuurbarrières moest overbruggen. Hij is intussen uitgegroeid tot een animatiefilmheld. Zich bewust van zijn succes bij jongere en minder jongere, grote en kleine bedrijven, in Europa en ver daarbuiten komt dit filmpersonage soms tot leven om zijn fans te ontmoeten. We onthullen het geheim van dit sympathieke personage. Waar komt hij vandaan? Wat doet hij? Wat gaat hij nog doen?

Opleidingen veiligheid en gezondheid op het werk: de stand van zaken in 4 Europese landen

De Franse instelling Eurogip (1) onderzocht op welke manier de opleidingen voor veiligheid en gezondheid op het werk in Denemarken, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland in de praktijk worden gebracht. De tenuitvoerlegging van deze Europese verplichting varieert van land tot land.

Europese campagne 2012 'Samen sterk voor preventie'

De campagne 2012-2013 van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk richt zich op het dubbele concept van leiderschap van het management en participatie van de werknemers bij veiligheid en gezondheid op het werk.
Deze campagne werd extra in de kijker gezet tijdens de Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk (22 tot 26 oktober 2012).

KB regelt taal van etiketten en veiligheidsinformatiebladen

Vanaf 1 juni 2015 moeten alle etiketten van gevaarlijke stoffen en mengsels opgesteld worden in de drie landstalen, dat is het gevolg van een KB dat eind 2012 verscheen.

Kamermeisjes continu bijgeschoold

‘Het kan altijd beter’. Dat is het motto van de dienst Housekeeping van het Gentse NH Belfort hotel bij het uitwerken van een opleidingstraject rond ergonomie voor de kamermeisjes. De kamermeisjes krijgen drie tot vier keer per jaar bijscholing op maat rond ergonomische werkhoudingen.

Welzijn in het arbeidsreglement

Welke bepalingen in verband met veiligheid en welzijn op het werk die moeten of kunnen opgenomen worden in het arbeidsreglement?

Wie garandeert de veiligheid van werknemers met dienstencheques?

Sinds de inwerkingtreding van het systeem van de dienstencheques kunnen veel mensen volledig legaal als thuishulp werken. Deze werknemers zijn in dienst van een erkend bedrijf en werken doorgaans in de woning van de gebruiker. Maar hoe staat het met hun veiligheid? Wie is verantwoordelijk voor de verplichtingen inzake welzijn op het werk? Hoe verloopt de bescherming van de werknemers in de praktijk?

Geef iedereen veiligheidsinformatie

Bedrijven doen vaak een beroep op onderaannemers voor het uitvoeren van taken waarvoor binnen het bedrijf onvoldoende tijd of competenties beschikbaar zijn. Deze occasionele medewerkers moeten niet alleen worden geïnformeerd over de risico’s verbonden aan de uit te voeren taken. Zij moeten ook de in het bedrijf geldende veiligheidsregels kennen.

Lekker beschermd

Veilig werken kan pas echt een bedrijfscultuur worden wanneer alle personeelsleden hun steentje bijdragen. Een veiligheidsbeleid moet daarom verder gaan dan het verplichten van het dragen van beschermingsmiddelen en het controleren van de veiligheidsvoorschriften. Veilig werken houdt ook in dat werknemers bij de dagdagelijkse handeling die ze uitvoeren even nadenken of het niet veiliger kan. Een valpartij is immers snel gebeurd. Om werknemers daarvan bewust te maken, kan een algemene sensibiliseringscampagne rond het voorkomen van arbeidsongevallen helpen. Maar hoe begin je daaraan? PreventFocus vroeg het aan de afdeling Preventie en Bescherming van de Vlaamse overheid.

Een verhaaltje voor het werken gaan

Het Amerikaanse NIOSH (‘National Institute for Occupational Safety and Health’) publiceerde in augustus 2005 een rapport met de ietwat vreemde titel: ‘Tell me a story’. Wat hebben verhalen te maken met veiligheid en gezondheid op het werk?