Verantwoordelijkheid van werkgevers

Wie is verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk?

In een organisatie belangt veiligheid en welzijn op het werk iedereen aan. Elke schakel is belangrijk en kan een rol spelen om het welzijn te verbeteren. Als werknemer ben je een schakel in de keten en moet je actief deelnemen. Andere personen kunnen je wel steunen en helpen. Wie zijn deze personen?

Safe Maintenance Award: UNILIN legt nadruk op veilig gedrag

UNILIN division panels sleepte de derde Safe Maintenance Award in de wacht. De jury prees UNILIN voor de betrokkenheid en de eigen inbreng van het personeel en de doorlopende aandacht voor mogelijke verbeteringen. “De basis van ons veiligheidsbeleid is gedrag. Iedereen moet met de neus in dezelfde richting staan als het op veiligheid aankomt.”

Leiderschap en participatie: wetgeving

De Europese campagne 2012-2013 ‘Samen sterk voor preventie’ benadrukt dat samenwerken voor de preventie van risico’s in de onderneming een wettelijke verplichting is. In de onderneming is iedereen betrokken, zowel op Europees als op nationaal niveau: directie, managers, meestergasten, werknemers... Wie doet wat? Een stand van zaken in België. 

Gezondheid en veiligheid bij de opbouw van de Olympische terreinen

De Olympische Spelen zijn het grootste sportevenement ter wereld. Aan het evenement gaan grootse bouwwerken vooraf die bovendien onder een immense tijdsdruk moeten gerealiseerd worden. Omstandigheden die weinig gunstig zijn voor de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In Londen was dit niet anders. Maar de Britten opteerden van bij de start van de werken om veiligheid en gezondheid op het werk een centrale plaats te geven in de Olympische bouwwerken. Met als resultaat dat ze nu kunnen terugkijken op een voorbeeldig traject.

Het kan anders: duurzaam ondernemen in de lift

Duurzaam ondernemen, het is een van de concepten die je steeds vaker ziet opduiken. De overheid moedigt duurzaam ondernemen aan, bedrijven brengen ‘duurzaamheidsverslagen’ uit. Wat houdt het concept precies in?

Veiliger en gezonder met MVO?

De term ‘corporate social responsability’ (CSR) maakt meer en meer opgang. In het Nederlands heeft men het over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO). Maar wat betekent dat nu juist? En kan MVO de veiligheid en gezondheid in een bedrijf ten goede komen? Een antwoord op die vragen vonden we in het recent verschenen rapport ‘Corporate social responsability and safety and health at work’ van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.