Preventieadviseur PBW

De vertrouwenspersoon anno 2014: implicaties van de gewijzigde wetgeving

De nieuwe wetgeving met betrekking tot de psychosociale risico’s op het werk heeft gevolgen voor heel wat betrokkenen, zoals de preventieadviseur, de psychosociale preventieadviseur, de vakbondsvertegenwoordiger, de arbeidsgeneesheer,… 
In deze tekst staat preventieadviseur Chris Honings (Prevent) stil bij de gewijzigde rol van de vertrouwenspersoon.

De Salduz-wet en de preventieadviseur

Op 1 januari 2012 trad de zogenaamde Salduz-wet in werking. Wat zijn de gevolgen voor de preventieadviseur? 

Een verschuiving van kennis naar vaardigheden?

Een enquête op LinkedIn vroeg naar mogelijke verbeteringen van het aanbod bij de niveau I-opleiding. Er kwamen heel veel reacties op deze oproep en er werden een aantal tendensen geïdentificeerd. Een samenvatting.

Preventieadviseur en lid van de raad van beheer?

De functie van preventieadviseur is niet verenigbaar met alle functies in een onderneming. Mag een preventieadviseur zetelen in een raad van beheer?

Vrijstellingen voor de preventieadviseur in opleiding?

Cursisten die een aanvullende vorming preventieadviseur volgen, vragen zich vaak af of ze op basis van hun diploma vrijstellingen kunnen krijgen voor bepaalde vakken of vakken overslaan. Wat zijn de mogelijkheden tot vrijstelling? Prevent legde deze vraag voor aan de FOD Werkgelegenheid.

Mag een preventieadviseur deelnemen aan sociale verkiezingen?

Een preventieadviseur is dan wel een ‘gewone’ werknemer die specifieke taken toebedeeld krijgt, op het vlak van sociale verkiezingen wordt de preventieadviseur echter niet volledig gelijkgesteld met de collega’s. Zo kan een preventieadviseur zich maar in beperkte gevallen kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen.

 

Wijzigingen aan het KB vorming en bijscholing preventieadviseurs

Het koninklijk besluit van 29 januari 2013 wijzigt een aantal bepalingen inzake de vorming en de bijscholing van preventieadviseurs. Deze bepalingen zijn verspreid over verschillende besluiten. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Hoe bepaal je de minimale prestatieduur van de preventieadviseur?

De welzijnswetgeving legt geen exacte criteria vast om te bepalen wat de minimale prestatieduur is van een preventieadviseur. Hoe kan je dan de prestatieduur bepalen en met welke factoren moet je rekening houden?

Vorming van de preventieadviseur van de interne dienst: basiskennis

Het koninklijk besluit van 17 mei 2007 (BS van 11 juli 2007) betreffende de vorming en bijscholing van de preventieaviseurs wijdt sectie III aan de kwestie van de basiscursus voor interne preventieadviseurs. Enkele verduidelijkingen.

Opleiding preventieadviseurs op de korrel genomen (opinie)

Recent is een nieuw KB over de opleiding van preventieadviseurs verschenen. Dit KB is er gekomen na jarenlange discussies en het valt te verwachten dat het laatste woord over dit onderwerp nog niet gezegd is. Onderstaand opinie-artikel formuleert een aantal kritische bedenkingen maar wil vooral een bijdrage leveren aan een debat over een nieuw concept voor de opleiding van preventieadviseurs Dit artikel is een sterk ingekorte versie van een hoofdstuk uit het boek "Meer welzijn op het werk" Een bijdrage van Jan Van Peteghem, directeur van de afdeling Risicobeheersing bij IDEWE vzw, en Marc Heselmans, Eredirecteur-generaal Toezicht Welzijn op het Werk.