Veiligheidshandschoen

Handschoenen: van keuze tot beheer

Koen Bordeaud’huy, preventieadviseur bij Samoco, werd tijdens zijn loopbaan al verschillende keren geconfronteerd met de noodzaak tot de aankoop van handschoenen. In dit artikel schetst hij zijn aanpak, van bij de vaststelling van die noodzaak tot aan het beheer van deze persoonlijke beschermingsmiddelen.

Basiseisen voor veiligheidshandschoenen

Veiligheidshandschoenen zijn vaak gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm). De basiseisen voor veiligheidshandschoenen staan beschreven in de norm EN ISO 21420:2020. Deze norm vervangt EN 420:2003. 

Latex handschoenen: professioneel gebruik en allergieën

Latex handschoenen worden gebruikt in veel beroepssectoren. Volgens de Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) is 1 tot 6% van de bevolking potentieel allergisch voor natuurlijk rubber. Gezien het veelvuldige gebruik van deze handschoenen in de gezondheidszorg lopen de werknemers in deze sector meer risico te reageren op latex of op de toegevoegde stoffen. Wat zijn de mogelijke reacties? En hoe kunnen we dit arbeidsrisico beheersen?

Handschoenen tegen trillingen: beschermende werking is beperkt

De Codex welzijn op het werk legt maatregelen op bij het overschrijden van actie- en of grenswaarden van hand-arm trillingen. Het dragen van gepaste handschoenen kan in sommige omstandigheden een oplossing zijn. Dergelijke handschoenen hebben echter ook hun beperkingen.

Beschermhandschoenen tegen koude

De handen van werknemers worden zowel in de openlucht als in industriële omgevingen aan koude blootgesteld. Onze handen zijn onze belangrijkste werkinstrumenten. Daarom is het belangrijk dat we ze extra beschermen tegen de risico’s van extreme temperaturen. Aan welke criteria moeten beschermhandschoenen voldoen? Welke modellen bestaan er en wat zijn hun eigenschappen? En hoe kies je de juiste handschoenen?