Lawaai

Gehoor te weinig beschermd

Al 23 jaar lang vindt in Frankrijk op de tweede donderdag van maart de Journée Nationale de l’Audition (nationale dag van het gehoor) plaats. Het thema van de jaarlijkse bevraging die naar aanleiding van deze dag werd georganiseerd, was in 2020: “Wat brengt de toekomst voor de oren van de Fransen?”. Uit die bevraging blijkt onder meer dat de meerderheid van de Fransen van alle leeftijdscategorieën aangeeft dat ze moeite hebben om gesprekken te volgen. Bovendien zouden naar schatting 20 miljoen Fransen last hebben van oorsuizen.

Lawaai, een groot probleem in open spaces

Volgens het Franse Institut national de recherche et de sécurité (INRS), dat advies verstrekt aan en preventie-instrumenten ter beschikking stelt van bedrijven, is lawaai de belangrijkste bron van overlast in open spaces, ruim voor luchtkwaliteit, temperatuur of verlichting. Een RTBF-reportage belicht enkele ervaringen en inzichten van dit door de Franse Sociale Zekerheid gefinancierde instituut.

Gehoorgezondheid op het werk: veel lawaai, maar weinig maatregelen

59% van de Franse werknemers verklaart op het werk te kampen te hebben met lawaai en geluidsoverlast. Gelet op de weinige initiatieven die op het terrein genomen worden om de geluidsimpact te beperken, besluit de Franse vereniging ‘Journée Nationale de l'Audition’ dat "lawaai op de werkvloer een probleem is dat nog niet ten volle wordt aangepakt, maar veeleer wordt ondergaan".  

Akoestische shock: mysterieus en miskend

 De oorzaak ervan is onduidelijk, het optreden onvoorspelbaar en de behandeling vaag. Sinds de opkomst van callcenters is er af en toe aandacht voor het probleem, maar het fenomeen ‘akoestische shock’ blijft grotendeels onbekend. In februari 2018 ontstond er in Frankrijk opnieuw veel commotie rond nadat zich verschillende gevallen hadden voorgedaan in een callcenter. De situatie werd zo onhoudbaar dat de werknemers het werk neerlegden. Maar wat houdt dit mysterieuze fenomeen nu precies in?

Gehoorvermoeidheid: bron van psychosociale risico's

Van 23 tot 28 oktober 2017 vindt in Frankrijk de tweede editie van de “Semaine auditive au travail” (Week van het gehoor op het werk) plaats. Deze week wordt georganiseerd door de vereniging JNA (Journée Nationale de l'Audition) die gespecialiseerd is in preventie en voorlichting op het auditieve gebied, en staat dit jaar in het teken van gehoorvermoeidheid op de werkplek en de daaraan verbonden psychosociale risico's.

Oor voor gehoorschadepreventie loont

Blootstelling aan beroepsgebonden lawaai houdt een grote risicofactor in voor gehoorproblemen, tinnitus (oorsuizen) of doofheid. Aandoeningen van het auditief apparaat staan nog steeds hoog in de ranking van beroepsgerelateerde aandoeningen, alhoewel de laatste jaren een duidelijke kentering in deze trend zichtbaar is. Zouden we binnenkort misschien lawaaigeïnduceerd gehoorverlies als een vermijdbare ziekte kunnen beschouwen of blijft het bij wishful thinking?

Blootstelling aan lawaai in publieke zones in Brussel

Op 26 januari 2017 heeft de Brusselse regering het besluit "Versterkt geluid" goedgekeurd. Dit besluit, verschenen in het Staatsblad van 21 februari 2017, houdt een aanpassing van de verouderde wetgeving aan de evolutie van de gewoontes van het publiek in en geeft professionals de middelen om problemen met de volksgezondheid te voorkomen. Het nieuwe besluit stelt immers een maximaal niveau voor de verspreiding van versterkt geluid (85 dB (A)) vast, waarbij de begeleiding voor twee hogere niveaus wordt voorzien.

 

Geluidskaarten als hulpmiddel voor geluidsarme werkomgeving

Geluid van machines is alledaagse kost voor de werknemers van ruitenwisserfabrikant Bosch in Tienen. Door middel van gedetailleerde geluidskaarten probeert het bedrijf geluid en geluidshinder te beperken. “Het doel is om nergens in de productiehallen 79 decibel te overschrijden.”

Beroepsmuzikanten vier keer meer risico op gehoorschade

Uit een onderzoek blijkt dat beroepsmuzikanten vier keer meer kans lopen om gehoorschade op te lopen dan de rest van de bevolking. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken vonden de onderzoekers geen bewijs van het bestaan van een ‘verscherpt muzikantengehoor’. 

Heftrucks, werfmachines en ander rollend materieel: geluids- en emissienormen

De codex-bepalingen over het gebruik van arbeidsmiddelen en mobiele arbeidsmiddelen en het koninklijk besluit over het op de markt brengen van machines (machinerichtlijn) zijn bij de meeste preventieadviseurs voldoende bekend. Minder gekend zijn enkele milieubepalingen, zoals geluid- en emissiebeperkingen, waaraan deze machines tevens onderworpen zijn als gevolg van andere Europese richtlijnen.