Afvalverwijdering

Klein chemisch afval verwijderen

Gebruikte batterijen, verfresten, oude medicijnen... Klein chemisch afval kan zich flink ophopen. Het is dus belangrijk dat we het snel verwijderen, maar niet op gelijk welke manier! Dit soort afval moet immers op de strikt voorgeschreven wijze worden verwerkt.

Hoe afval op het werk verminderen en beheren?

Dagelijks produceren wij allen ongeveer een kilo huishoudelijk afval. Daarbij komt nog eens 3.500 kg afval dat ontstaat tijdens de productie van onze consumptiegoederen. Het is dus erg belangrijk om op een duurzame en verantwoorde manier om te springen met afval:
− probeer zo weinig mogelijk afval te creëren;
− tracht om zoveel mogelijk producten te hergebruiken of te recycleren in plaats van steeds nieuwe producten aan te kopen;
− sorteer je afval.

AEEA-Richtlijn verstrengd

 

Op 19 januari zijn de leden van het Europees Parlement het eens geraakt over een aanpassing van de zogenaamde AEEA-richtlijn (Richtlijn 2002/96/EG van het Europees parlement en de raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) – PB 13 februari 2003).

Instructiefiche - Inzamelen van afval dat prikt of snijdt

Letsels als gevolg van het gebruik van naalden of scherpe voorwerpen komen vaak voor in de sector van de gezondheidszorg en bij de inzameling van huishoudelijk afval. Deze ongevallen doen zich voor in ziekenhuizen en rusthuizen, maar ook thuis. Deze instructiefiche geeft enkele tips om uw afval veilig in te zamelen.

Afvalverwerking in AZ Sint-Jan Brugge

Een ziekenhuispatiënt produceert per verpleegdag gemiddeld 5 kg afval. Dat gaat dan om papier, naalden, gft-afval, lichaamsvochten,… Sommige zieken (vb. patiënten die een therapie of onderzoek ondergaan met radioactieve isotopen op de dienst nucleaire geneeskunde) produceren zelfs radioactief afval. Hoe gaat een ziekenhuis om met al dit afval en hoe voorkomt men dat besmet afval een risico vormt voor het afvalverwerkend personeel? PreventFocus vroeg het aan de milieudienst van het AZ Sint-Jan in Brugge.

Beheer van verzorgingsafval

Een ziekenhuiseenheid genereert een hoeveelheid afval die moet beheerd worden op het vlak van reglementering en milieu, en in het kader van een budget: de praktische aanpak van het ‘Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye’ in Seraing.