Beveiliging tegen ontploffing

Tenuitvoerlegging van de ATEX-richtlijn en uitwerking van de zoneringsplannen

In dit artikel geven we een overzicht van de verplichtingen die de werkgever heeft inzake de ATEX-richtlijn. Vervolgens schetsen we de technieken waarmee, aan de hand van de zoneringsplannen, kan worden voorgesteld welk ontploffingsgevaar de verwerking, het vervoer en de verpakking van dergelijke stoffen met zich meebrengen. Verder komen de technische en/of organisatorische mogelijkheden aan bod waarmee de zones met ontploffingsgevaar in een lagere klasse geplaatst kunnen worden of waarmee de omvang ervan kan ingeperkt worden.