Tijd

EU: thuiswachtdienst = arbeidstijd

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is van oordeel dat de thuiswachtdienst waarbij een werknemer verplicht is om binnen acht minuten gehoor te geven aan oproepen van zijn werkgever, als arbeidstijd moet worden beschouwd. De mogelijkheid om andere activiteiten te doen tijdens zo'n thuiswachtdienst is immers zeer sterk beperkt. Dit arrest is een antwoord op vragen gesteld door het arbeidshof van Brussel.