Robot

Rapport Eurofound: ethische aspecten van digitalisering van de werkplek

Digitalisering en automatiseringstechnologieën kunnen de arbeidsomstandigheden op verschillende manieren beïnvloeden. Het gebruik ervan op de werkplek roept nieuwe ethische vragen op. Een rapport van Eurofound, de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, bespreekt die ethische aspecten en brengt relevante Europese en nationale beleids- en regelgevingsinitiatieven in kaart.

Een meetsysteem voor een veilige samenwerking tussen mens en cobot

Vooraleer operatoren kunnen samenwerken met een cobot, moeten de mogelijke risico’s onderzocht worden. Pilz ontwikkelde een systeem waarmee men de kracht en druk die een cobot uitoefent, kan meten: het Pilz Robot Measurement System (PRMS). Wij spraken met Joris De Pauw van Pilz en Jorg Hendrikx van Vlegel Technology, die het PRMS gebruikte bij de installatie van een cobot bij een klant. 

Veiligheid en complexe artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie heeft tot doel de mens te helpen beslissingen te nemen of dat zelfs in zijn plaats te doen. Het is echter belangrijk te verduidelijken in welke gevallen bepaalde beslissingen – indien die gevolgen hebben voor de veiligheid op het werk – door artificiële intelligentie genomen mogen worden.

Sorteerrobots

Artificiële intelligentie kan binnenkort worden ingezet in afvalsorteercentra. Dankzij sorteerrobots wordt er nauwkeuriger gesorteerd en komt het personeel minder in contact met het afval.

Opinie: Meet my colleague, the robot

Automatisering en robotisering worden onder meer ingezet om fysieke en cognitieve overbelasting terug te dringen. Of men hierin slaagt, is nog niet zo zeker.

Risico’s van robots: normalisatie schiet te hulp

Een echte interactie tussen mens en robot is nog niet voor morgen, en het is dus wijs om te veronderstellen dat de evolutie erg geleidelijk zal gaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we de risico’s die gepaard gaan met een doorgedreven robotisering licht mogen opnemen. In 2016 publiceerde het Nederlandse TNO een overzichtsrapport over de gevaren van gerobotiseerde arbeidsmiddelen  en in februari 2017 hebben de Europese parlementsleden een resolutie over deze problematiek gestemd. Normalisatie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het identificeren en elimineren van robotgerelateerde risico’s.

Robots en artificiële intelligentie: een nieuwe industriële revolutie

Een Europese regelgeving is noodzakelijk voor de snel evoluerende roboticasector. Dat stellen europarlementsleden in een resolutie die op 16 februari 2017 werd gestemd. Op die manier kunnen bijvoorbeeld ethische standaarden afgedwongen worden of kan aansprakelijkheid voor ongevallen vastgesteld worden.

Cobots deel van ergonomische werkplek

De arbeiders van Audi Brussel worden sinds kort bijgestaan door cobots. Voor de Duitse autoconstructeur is de combinatie mens-robot slechts een deel van een productiestrategie waarbij veel belang gehecht wordt aan ergonomie.

Zijn cobots even veilig als robots?

Yumi, PR2, CR35, DuAro, E-vigilante, Diya One, Sheldon, LBR iiwa, UR3, Baxter… Allemaal hebben ze iets gemeen met R2D2 en C3PO, inderdaad, het zijn robots, of beter cobots, collaborative robots.