Brandweerstand

Verzwakkingen in brandwerende wanden

Brandwerende wanden in gebouwen kunnen hun doeltreffendheid verliezen door openingen zoals voor deuren, leidingen, kabels,… Hoe kunnen we deze verzwakkingen in de compartimentering herkennen en voorkomen?

Brandreactie van bouwmaterialen

Overzicht van de brandklassen voor bouwmaterialen (reactie bij brand) en de brandprestatiecodes.

Selectie van Eurocodes voor de berekening van de brandweerstand van bouwelementen

Op 11 juni 2013 verscheen het Ministerieel besluit van 17 mei 2013 betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen. Het MB bepaalt welke Eurocodes gebruikt kunnen worden om de brandweerstand van bouwelementen te bepalen.

Brandpreventie in grootwarenhuizen

De regelgeving over de organisatie van brandpreventie op het werk staat beschreven in het artikel 52 van het ARAB. De Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft recent de toelichting bij de specifieke bepalingen voor grootwarenhuizen herzien.