Vergrendeling

Verpakkingsbedrijf krijgt boete voor zwaar arbeidsongeval

In juli 2018 kwam een operator van een verpakkingsbedrijf met zijn arm vast te zitten in een machine. Hij liep daarbij meerdere breuken op. De Brugse rechtbank bevond het bedrijf en de zaakvoerder schuldig en legde hen een boete op.

Vingers geamputeerd tijdens deblokkeren machine

Een arbeider raakte zwaargewond aan zijn hand wanneer hij een pulverisator wou deblokkeren. Wat waren de oorzaken en hoe kon dit ongeval voorkomen worden?

Instructiefiche: 6 gouden regels bij vergrendeling

Om een machine veilig te vergrendelen, volg je volgende stappen.

Quiz: Wat weet je over vergrendelen ?

10 vragen over vergrendeling.

Folder Onderhoud? Wees voorzichtig!

Hoe veilig een interventie uitvoeren op een installatie? Hoe veilig herinschakelen?

Videocursus - Veilig vergrendelen

In deze videocursus komen alle aspecten aan bod van het veilig vergrendelen: algemene procedures, het afsluiten van de energiebronnen, het werken met meerdere perosnen, ...

Trailer bekijken en inschrijven

Een machine niet vergrendelen kan dramatische gevolgen hebben

Onderhoudswerken (deblokkeren, interventies op een machine,…) liggen vaak aan de basis van arbeidsongevallen. Een niet-vergrendelde machine kan plots weer opstarten en een zwaar of zelfs dodelijk ongeval veroorzaken. Een werknemer die niet of slecht geïnformeerd is, kan de machine dan toevallig terug in werking stellen. Hieronder enkele tips om dit soort ongevallen te voorkomen.

Het vergrendelen van hoogspanningsinstallaties

Werken op of in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties zònder de juiste vergrendelingsprocedure toe te passen is levensgevaarlijk. Het Lock Out/Tag Out principe voor werken aan elektrische installaties werd dan ook bij wet vastgelegd in het AREI aan de hand van de ‘Vitale 7’ procedures.

Lock Out/Tag Out bij Mars: streven naar perfectie

Het vergrendelen van machines wordt bij voedingsproducent Mars in Olen serieus genomen. Een waterdichte Lock Out/Tag Out procedure (ook LOTO genoemd) moet het aantal incidenten door het niet of verkeerd vergrendelen tot een minimum herleiden. Elke operator die met de LOTO-procedure te maken heeft, moeten deze dan ook perfect onder de knie hebben.

Dodelijk ongeval in een afvalpers

Een lasser moest laswerkzaamheden uitvoeren in de bak van een afvalpers. Hij werd het slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval. Hoe kon deze tragedie gebeuren? En hoe kunnen we dergelijke ongevallen voorkomen?