Gedragsstudie

Nobelprijs voor nudging

De Amerikaanse gedragseconoom Richard Thaler (72) heeft de Nobelprijs Economie in ontvangst genomen. De professor aan de universiteit van Chigaco bestudeerde hoe mensen gestuurd kunnen worden richting betere keuzes, ook wel ‘nudging’ genoemd.

Nudging of hoe een klein duwtje aanspoort tot veiliger gedrag

De noodzaak voor 'gedragsverandering' is een vaak gehoord recept voor meer veiligheid en gezondheid op het werk. De hamvraag is uiteraard hoe je het gedrag van mensen kan veranderen. 'Nudging' is een aanpak die meer en meer naar voren wordt geschoven voor het uitwerken van effectieve oplossingen, vooral dan in beleidsdomeinen zoals verkeersveiligheid of gezondheidspromotie. Op de bedrijfsvloer en in de context van welzijn op het werk is het concept minder gekend. De 'nudging' inzichten zijn misschien niet nieuw maar kunnen zeker interessant zijn voor het zoeken naar oplossingen.