Preventiemaatregelen evaluatie

Arbeidsomstandigheden, preventie en bedrijfsprestaties

Kunnen preventie en een verbetering van de arbeidsomstandigheden het concurrentievermogen van bedrijven verhogen? De Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques – Frankrijk) voerde een studie[1] uit naar het verband tussen de arbeidsomstandigheden, preventie en de economische en financiële prestaties van bedrijven. 

Werken in het buitenland

Wanneer een werknemer in het buitenland gaat werken, kunnen/moeten zowel het uitzendend bedrijf als de werknemer zelf preventieve maatregelen nemen om de risico’s verbonden aan het reizen in en naar het buitenland, te beperken. In dit artikel brengen we de getuigenis van Arie De Jong, die als expat en als internationaal pendelaar werkte, en geven we praktische info en tips mee.

Jonge werknemers warm maken voor een preventiecultuur

Een onderzoek door zowel INRS (Frankrijk) als de IRSST (Canada) onderstreept de noodzaak om de preventiecultuur onder jonge werknemers te bevorderen.

Leren uit de aanslagen van 22 maart 2016

De aanslagen in de vertrekhal van de luchthaven in Zaventem en in het metrostel in Maalbeek staan in ons collectieve geheugen gegrift. Marc Hoppenbrouwers, preventieadviseur van de Brussels Airport Company formuleert anderhalf jaar later een aantal bedenkingen.

Indicatoren voor veiligheidsprestaties

Zijn er basisindicatoren die aangeven of een bedrijf al dan niet goede veiligheidsprestaties behaalt? Dat was de vraagstelling van een Canadees onderzoek. Het resultaat: een vragenlijst met 8 items die de basis vormen van een succesvol preventiebeleid.

Aanpakken van rugklachten

Rugklachten staan bovenaan de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa. In België loopt 3 op 4 werknemers de kans om geconfronteerd te worden met rugklachten en in heel wat gevallen leidt dit tot chronische rugpijn. Het ontstaan van rugklachten is een complex proces en een combinatie van factoren. Op het werk hebben deze bijvoorbeeld te maken met een belastende werkhouding, het veelvuldig tillen van lasten, herhaalde bewegingen, trillingen, ...

Valpartijen in de trappenhal

Situaties Goed/Fout. Risico's met trappen.

Chemische agentia in bedrijven: een beleidsevaluatie-instrument

Alle bedrijven maken gebruik van chemische stoffen, zoals bijvoorbeeld van de onderhoudsproducten die worden gebruikt voor het reinigen van het sanitair in kantoren, het desinfecteren van vloeren in ziekenhuizen of werkvlakken in de voedingsindustrie. Het koninklijk besluit inzake chemische stoffen van 11 maart 2002 heeft een zeer ruim toepassingsgebied, en die toepassing verloopt niet altijd probleemloos. Rik Claes, preventieadviseur bij de externe dienst Premed, verdiepte zich in de moeilijkheden waarmee de bedrijven te kampen hebben.