Risicoevaluatie

Focus op veilig gedrag of Hoe een industrieel reinigingsbedrijf ongevallencijfers spectaculair deed dalen

Het bedrijf Peeters o.i.w. is er met de steun van verzekeraar AXA in geslaagd om het aantal ongevallen in het industrieel reinigingsbedrijf te doen dalen. De grootste uitdaging was het gedrag van de werknemers bij te sturen. De interne veiligheidscampagnes en –tools hebben hun effect niet gemist: Peeters haalde vorig jaar een frequentiegraad van 4,19 waar het sectorgemiddelde in 2008 nog 35,09 bedroeg.

Het vervangen van gevaarlijke producten

Werken met chemische producten brengt soms gevaren met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. De beste preventie is uiteraard de preventie aan de bron: het gebruik van gevaarlijke producten vermijden of zoeken naar een minder gevaarlijk alternatief. Dat laatste is echter niet zo eenvoudig. Elk gebruik van een gevaarlijk product is immers een geval apart en vereist een grondige studie. Een stand van zaken.

Hoe schatten werknemers risico's in? Een onderzoek in de chemische sector

Een team van Belgische wetenschappers heeft de houding van arbeiders in de chemische industrie ten opzichte van chemische risico’s geanalyseerd. Het kwalitatief onderzoek bracht focusgroepen samen en bevroeg hen over hoe ze zelf risico's inschatten en hoe ze daar mee omgaan. Uit de resultaten komen interessante conclusies naar voren die kunnen helpen om het preventiebeleid bij te sturen.

De werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op de werkvloer

Ieder jaar wordt op 28 april de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk gehouden. De meeste bedrijven laten deze dag onopgemerkt voorbijgaan, maar sommigen grijpen dit moment aan om extra aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid op het werk. Dat is onder andere het geval bij ArcelorMittal Gent, waar kosten noch moeite bespaard worden om van 28 april een groots evenement te maken.

Werelddag van 28 april: van herdenkingsmoment naar preventiedag

Over de hele wereld herdenken vakbondsorganisaties op 28 april de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) begon in 2003 met de viering van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op deze datum en legt de nadruk op de preventie van werkgerelateerde ongevallen en ziekten.

Risicocodes op de werkpostfiche

de gebruiker van uitzendkrachten is verplicht om risicocodes in te vullen op de werkpostfiches. Wat zijn deze risicocodes? Waar zijn ze te vinden en waar worden ze gebruikt?

Wie waakt over de nachtwakers?

Veel ondernemingen zetten ‘s nachts bewakers in om een oogje in het zeil te houden en potentiële dieven af te schrikken. Vaak zitten nachtwakers de hele nacht alleen. Wat als hen iets overkomt of wanneer ze het slachtoffer worden van een arbeidsongeval?

FARIP: een methode voor het opstellen van een ‘risicoprofiel’

De FARIP methode werd door Prevent en Janssen Pharmaceutica ontwikkeld. Deze methode kan gebruikt worden om risico’s betreffende veiligheid, gezondheid en milieu in kaart te brengen en een risicoprofiel op te stellen.

Bedrijf en school werken samen voor meer veiligheid

Hoe kan je er als school voor zorgen dat je leerlingen even veilig werken op de stageplaats als op de school? Het Technisch Instituut Sint-Lodewijk in Genk werkt nauw samen met schrijnwerkerij Inter-Systems om haar leerlingen eenzelfde bescherming te bieden als op school. “Ook onze eigen werknemers hebben nu meer aandacht voor veiligheid”, klinkt het bij Inter-Systems.