Risicoevaluatie

Manueel hanteren van lasten op kantoor: risico's en preventiemaatregelen

Ook in een kantooromgeving worden geregeld lasten getild. Wanneer dit op een verkeerde manier gebeurt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de rug en ledematen. Kantoorwerkers informeren over de risico’s en preventieve maatregelen nemen, kan het aantal arbeidsongevallen dat jaarlijks opgetekend wordt als gevolg van het manueel hanteren van lasten drastisch verminderen.

Nanomaterialen: een stand van zaken

Over de risico’s van nanomaterialen bestaat nog steeds veel onduidelijkheid. Ook is er op Europees niveau en op het niveau van de lidstaten nauwelijks een beleid rond nanomaterialen. Daarom zaten beleidsmakers, wetenschappers, werknemers en werkgevers eind vorig jaar rond de tafel om het beleid rond nanomaterialen, de aanpak ervan en de rol van de overheden te bespreken.

Veilig werken met nanodeeltjes

Het gebruik van synthetische nanomaterialen gaat in stijgende lijn. Er is echter nog veel onzekerheid over potentiële gezondheidsrisico’s van nanotechnologie. Nochtans worden werknemers mogelijk al blootgesteld aan nanodeeltjes. De Vlaamse onderzoeksorganisatie, VITO, heeft daarom een beleid ontwikkeld voor veilig werken met nanodeeltjes.
 

Risico’s voorkomen bij het aanbrengen en verwijderen van kerstverlichting

De eindejaarsperiode komt er weldra aan en dan worden de straten verlicht met duizenden kerstlichtjes en lichtslingers. Voor de arbeiders die deze versieringen aanbrengen en verwijderen is dit geen sinecure. Kris Colemont, preventieadviseur van de gemeente Diepenbeek, ging na wat de risico’s zijn en hoe men de klus veilig kan klaren.

Evaluatie van chemische risico’s in Franse KMO’s

Het Franse Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) vroeg aan het opiniepeilingsinstituut IFOP een onderzoek uit te voeren naar de kennis en informatie inzake chemische risico’s en de chemische risico-evaluatie in Franse bedrijven met minder dan 50 werknemers.

Werkplek observaties met behulp van een observatierooster

Tijdens het gebruik van gevaarlijke stoffen worden de werknemers van chemische bedrijven blootgesteld aan verschillende risico’s: de inademing van schadelijke dampen, contact met producten, vallen, lawaai, enz. Afton Chemical ontwikkelde een werkpostobservatierooster om de hiërarchische lijn (managers en supervisors) te helpen bij het identificeren van eventuele disfuncties bij hun team en het versterken van de positieve punten.

Ergonomische analyse en oplossing

De deelnemers aan de opleiding Adviseur Ergonomie, georganiseerd door Prevent en het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen (PVI), stellen aan het einde van de cursus een eindwerk voor. Het eindwerk maakt een analyse van een werkpost volgens ergonomische methodolgie en een voorstel voor oplossing. PreventFocus stelt hieronder een aantal samenvattingen van deze praktijkvoorbeelden voor.

KB Kunstmatige optische straling in de praktijk

Sinds mei 2010 verplicht het KB betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van kunstmatige optische straling op het werkbedrijven die gebruik maken van toepassingen met optische straling een risicoanalyse te doen. CRC Industries Europe in Zele onderwierp haar processen en installaties aan een grondige analyse en nam al verschillende maatregelen zodat de werknemers niet kunnen blootgesteld worden aan optische straling. Paul Van Hauwermeiren, preventieadviseur veiligheid Attentia preventie & bescherming

Geen risicoanalyse in het KB Kunstmatige optische straling?

Het KB Kunstmatige optische straling vermeldt dat de werkgever een risicoanalyse moet uitvoeren. Maar, wat de wetgever vervolgens beschrijft, is geen risicoanalyse. Dat is althans de stelling die we in deze bijdrage verder toelichten. Jan Dillen, De Federale Verzekeringen

Focus op veilig gedrag of Hoe een industrieel reinigingsbedrijf ongevallencijfers spectaculair deed dalen

Het bedrijf Peeters o.i.w. is er met de steun van verzekeraar AXA in geslaagd om het aantal ongevallen in het industrieel reinigingsbedrijf te doen dalen. De grootste uitdaging was het gedrag van de werknemers bij te sturen. De interne veiligheidscampagnes en –tools hebben hun effect niet gemist: Peeters haalde vorig jaar een frequentiegraad van 4,19 waar het sectorgemiddelde in 2008 nog 35,09 bedroeg.