Risicoevaluatie

Nanomaterialen: Hoe de risico’s inschatten?

We weten nog niet precies welke risico’s het fabriceren en gebruiken van nanomaterialen inhoudt. Toch worden deze materialen of de producten waarin nanodeeltjes verwerkt zijn steeds vaker gebruikt. Ingenieur Jens Nobels ging voor zijn thesis tot het behalen van de graad master na master Safety Engineering na of er gestandaardiseerde methodieken bestaan om het risico van nanomaterialen in te schatten.

Brandrisicoanalysemethodes geanalyseerd

De nieuwe wetgeving rond brandveiligheid in ondernemingen verplicht werkgevers een risicoanalyse uit te voeren specifiek gericht op brandveiligheid. In functie van de resultaten van de analyse moeten preventiemaatregelen genomen worden. Welke methodes bestaan er om de brandrisico’s in een onderneming te analyseren?

Jan Van Peteghem, Prevent
 

Psychosociale risico's en MSA blijven grootste problemen in Europa

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) publiceerde deze week de resultaten van de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2). In het kader van die enquête werden 50.000 organisaties in 36 landen bevraagd. 

Preventiewoordenboek - Wat is LMRA?

LMRA staat voor Last-Minute-Risk-Analysis. Het is een analyse die je uitvoert vooraleer je een taak aanvat onder het motto Eerst denken dan doen.

Eerste resultaten van ESENER-2

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft onlangs de eerste resultaten bekendgemaakt van de tweede Europese enquête over nieuwe en opkomende risico’s. Het beheer van de psychosociale risico’s blijft voor bedrijven de grootste uitdaging op het vlak van preventie. 

OiRA Hout: Een nieuwe tool voor de identificatie en beoordeling van risico's

Op 4 november 2014 heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg officieel OiRA Hout voorgesteld. Dit is een nieuwe tool voor de identificatie en beoordeling van risico's voor kleine bedrijven in de houtindustrie. Deze tool is de tweede in zijn soort die in België werd ontwikkeld. De tool werd gemaakt op basis van de webapplicatie voor de sociale partners en de leden van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA).

Vijf valkuilen bij risicoanalyse

Ondanks het feit dat de risicoanalyse al enkele decennia centraal staat in het preventiebeleid, zijn er toch veel bedrijven en externe diensten van wie de structurele aanpak te wensen over laat. Hieronder krijg je enkele van de meest voorkomende valkuilen, met nuttige tips over hoe je die kan vermijden.

Groen, oranje of rood licht waarschuwt voor psychosociale risico's

Bedrijven bewustmaken voor de aanwezigheid van psychosociale risico’s. Dat is het hoofddoel van een tool die momenteel wordt ontwikkeld door de Universiteit van Namen en de KULeuven in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). Het instrument zal binnenkort vrij ter beschikking worden gesteld van alle bedrijven. PreventFocus wilde meer weten over dit project en sprak alvast met Charlotte Lambert, onderzoekster aan de Universiteit van Namen.

Risicoanalyse op maat van kappers

Voor het project ‘Risicoanalyse in de kapperssector: hinderpalen en geïnformatiseerde tools’ ontwikkelde Prevent ook een risicoanalyse-instrument in opdracht van de FOD WASO en in samenwerking met de sociale partners van de kapperssector. De OiRA-tool is een analyse-instrument op maat van de Belgische kappers.

Signaleer gevaren!

Obstakels, versleten uitrusting, ontbrekende signalisatie,…: het zijn maar enkele van de  gevaren die kunnen aanwezig zijn in een bedrijf. Gezien de diversiteit van deze gevaren, kunnen de verantwoordelijken onmogelijk alles zien en voorzien. Door je zelf in te zetten voor veiligheid op het werk, red je misschien wel je leven of dat van je collega’s.