Risicoevaluatie

Opinie: Een kritische kijk op de Kinneymethode en drie andere risico-evaluatiemethoden: deel 4

In het vierde en laatste deel van deze artikelreeks geeft auteur Guy Debleeckere de conclusies van zijn korte vergelijking tussen de Kinneymethode en de drie andere risicoanalysemethoden.

OiRA voor de vastgoedsector

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) lanceerden de nieuwe risicoanalysetool OiRA Vastgoed.

Opinie: Een kritische kijk op de Kinneymethode en drie andere risico-evaluatiemethoden: deel 3

In deel 3 van deze vierdelige artikelreeks toetst preventieadviseur en docent arbeidsveiligheid Guy Debleeckere de vier evaluatiemethoden (Kinneymethode, risicomatrix, risicograaf en hybridemethode) aan drie risicoscenario’s.

Update brochure 'Risicoanalyse' van FOD WASO

De brochure 'Risicoanalyse' van de FOD WASO, die opgesteld werd in 2009, werd in 2021 volledig herzien. Het document reikt zowel globale als specifieke risicoanalysemethoden aan. Bij de herziening werd rekening gehouden met de verschijning van de codex over het welzijn op het werk.

Opinie: Een kritische kijk op de Kinneymethode en drie andere risico-evaluatiemethoden: deel 2

In deel 2 van deze vierdelige artikelreeks bespreekt preventieadviseur en docent arbeidsveiligheid Guy Debleeckere een aantal methodologische aspecten van drie andere evaluatiemethoden: de risicomatrix, de risicograaf en de hybridemethode. De auteur gaat na of de problemen van de Kinneymethode hier ook terugkomen. 

OiRA-tool helpt bij Covid-19-risicobeheer

De tool voor Covid-19-risicobeheer uit de OiRA-serie is niet alleen gebaseerd op EU-richtlijnen, maar ook op niet-bindende richtsnoeren die werkgevers en werknemers moeten helpen om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren gedurende de Covid-19-pandemie.

Opinie. Een kritische kijk op de Kinneymethode en drie andere risico-evaluatiemethoden: deel 1

In een serie van vier artikels licht preventieadviseur en docent arbeidsveiligheid Guy Debleeckere zijn visie op de methode van Kinney toe en bespreekt hij een aantal andere evaluatiemethoden van taakrisicoanalyses. In het eerste deel bespreekt hij de methodologische aspecten van Kinney en het gebruik ervan.

Methode van Fine en Kinney: beperkingen en mogelijke aanpassingen

De methode van Fine en Kinney wordt gebruikt om risico’s in te schatten en te bepalen welke acties ondernomen moeten worden. In dit artikel plaatst Ir. Pieter De Munck enkele vraagtekens bij de methode en stelt hij aanpassingen voor om deze effectiever te maken.

preventMemo - Dynamisch risicobeheersingssysteem

preventMemo - Dynamisch risicobeheersingssysteem

De activiteiten die de werkgever op touw zet om het welzijn op het werk te verbeteren, moeten kaderen in een beleid: het dynamisch risicobeheersingssysteem. Dit systeem is gebaseerd op gekende managementprincipes. Het laat toe om de preventie in de onderneming of organisatie op een systematische manier aan te pakken en daarbij rekening te houden met de aard en de activiteiten van de onderneming. De opvolging van het dynamisch risicobeheersingssysteem gebeurt aan de hand van twee documenten: het globaal preventieplan en het jaaractieplan.

Safety Day: Herkennen en melden van gevaren

Tijdens een Safety Day kan u uw werknemers sensibiliseren en alert maken voor mogelijke risico’s op de werkvloer en voor het nemen van de nodige preventiemaatregelen.
Bent u op zoek naar een Safety Day die op maat van uw bedrijf gemaakt is? Dan bent u bij Prevent aan het juiste adres. Wij maken een gepersonaliseerd voorstel voor u rond een of meerdere door u gekozen thema’s. Een mogelijk thema voor uw Safety Day is het herkennen en melden van gevaren.