Monitoring van de werkplaats

Quiz: Monitoring op de werkplek, want meten is weten

Lees eerst de tekst over dit onderwerp

Monitoring op de werkplek, want meten is weten

Tijdens het werk worden we aan heel wat risico's blootgesteld. Sommige van die risico's zijn meetbaar, denk maar aan de gevaarlijke gassen in de lucht, of de hoeveelheid trillingen die een drilboor produceert. Het kan interessant zijn om deze zaken te meten. Meten laat immers toe om na te gaan of de risico's binnen de grenzen van het aanvaardbare blijven. Het meten kan eenmalig gebeuren, maar ook op geregelde tijdstippen. Dat laatste noemen we monitoring.

PreventMemo - Monitoring

Monitoring van de blootstelling aan chemische agentia